CellaVision-Logo_Standard-without-drop_RGB.png
CellaVision AB: Zlatko Rihter leaves his position as CEO at CellaVision AB
May 29, 2020 02:20 ET | CellaVision AB
The information was released for public disclosure on May 29, 2020, at 08:20 CET CellaVision's President and CEO, Zlatko Rihter, has informed the Board of Directors that he wishes to resign as CEO of...
CellaVision-Logo_Standard-without-drop_RGB.png
CellaVision AB: Zlatko Rihter lämnar VD-posten i CellaVision AB
May 29, 2020 02:20 ET | CellaVision AB
Informationen lämnades för offentliggörande 2020-05-29 kl. 08.20 CellaVisions VD och koncernchef, Zlatko Rihter, har meddelat styrelsen att han önskar sluta som VD för bolaget för att istället...
CellaVision-Logo_Standard-without-drop_RGB.png
CellaVision AB: Notice of the Annual General Meeting 2020
May 13, 2020 02:20 ET | CellaVision AB
The information was submitted to the public on May 13, 2020 at 8:20 CET NOTE: This is an unofficial translation of the original notice, which is in Swedish. In case of discrepancies, the Swedish...
CellaVision-Logo_Standard-without-drop_RGB.png
CellaVision AB: Kallelse till årsstämma 2020 CellaVision AB (publ)
May 13, 2020 02:20 ET | CellaVision AB
Informationen lämnades för offentliggörande 2020-05-13 kl 08:20 Aktieägarna i CellaVision AB (publ), org. nr 556500-0998 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2020 kl. 15.00 i...
CellaVision-Logo_Standard-without-drop_RGB.png
CellaVision completes the acquisition of RAL Diagnostics
October 02, 2019 08:30 ET | CellaVision AB
The information was released for public disclosure on October 2, 2019, at 14:30 CET CellaVision has completed the previously announced acquisition of RAL Diagnostics, a company focused on the...
CellaVision-Logo_Standard-without-drop_RGB.png
CellaVision slutför förvärvet av RAL Diagnostics
October 02, 2019 08:30 ET | CellaVision AB
Informationen lämnades för offentliggörande 2019-10-02 kl. 14:30 CellaVision har slutfört det tidigare aviserade förvärvet av RAL Diagnostiscs, ett bolag inriktat på produktion och försäljning av...