logo.png
Sdiptech bedöms uppfylla kraven för notering på Nasdaq Stockholm
June 03, 2021 10:40 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande3 juni 2021, 16:40 Sdiptech bedöms uppfylla kraven för notering på Nasdaq Stockholm Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att Sdiptech AB (publ) uppfyller gällande...
logo.png
Sdiptech has been assessed to fulfill the listing requirements for Nasdaq Stockholm
June 03, 2021 10:40 ET | Sdiptech AB
Press release 3 June 2021, 16:40 Sdiptech has been assessed to fulfill the listing requirements for Nasdaq StockholmNasdaq Stockholm’s listing committee has assessed that Sdiptech AB (publ) meets the...