Eolus secures financing totaling SEK 1 500 million
July 07, 2022 07:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, July 7, 2022 Eolus has signed credit facilities with Swedbank totaling SEK 1 200 million and increased the credit facilities with Svensk Exportkredit. With these agreements, the...
Eolus säkerställer finansiering om 1 500 MSEK
July 07, 2022 07:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 7 juli 2022 Eolus har tecknat kreditavtal med Swedbank om totalt 1 200 MSEK och utökat kreditavtalet med Svensk Exportkredit. Därmed har bolaget säkerställt finansiering för de...
Eolus and DalaVind expand their partnership regarding the Fageråsen wind farm
July 05, 2022 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, July 5, 2022 Eolus has signed an agreement with DalaVind AB to expand its participating interest in the Fageråsen wind power project to 49%. Together, the companies intend to create a...
Eolus och DalaVind utökar samarbetet kring vindpark Fageråsen
July 05, 2022 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 5 juli 2022 Eolus har tecknat avtal med DalaVind AB om att utöka ägarandelen till 49 procent i vindkraftsprojektet Fageråsen. Tillsammans avser företagen att förverkliga en...
Statkraft accelerates renewable growth, reorganises Corporate Management to support new growth targets
June 28, 2022 02:00 ET | Statkraft AS
Statkraft has updated its growth strategy within renewable energy with new, more ambitious targets towards 2030. The strategy increases the annual growth rate for onshore wind, solar and battery...
Statkraft øker farten i fornybarsatsingen, reorganiserer konsernledelsen for å nå nye vekstmål
June 28, 2022 02:00 ET | Statkraft AS
Statkraft har oppdatert sin strategi fram mot 2030, med nye, mer ambisiøse vekstmål for fornybar energi. I strategien øker veksttakten for sol, landbasert vind og batterilagring fra 2,5-3 GW i 2025...
Project Öyfjellet further delayed
June 23, 2022 06:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, June 23, 2022 In the interim report for the first quarter 2022, published on May 18, 2022, Eolus communicated that the 400 MW Norwegian wind project Öyfjellet was...
Projekt Öyfjellet ytterligare försenat
June 23, 2022 06:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 23 juni 2022 I delårsrapporten för första kvartalet 2022, publicerad den 18 maj 2022, kommunicerade Eolus att det norska 400 MW-projektet Öyfjellet planerades överlämnas till...
All terms met for the sale of the Stor-Skälsjön wind power project
June 14, 2022 11:40 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, June 14, 2022  The remaining terms for closure of the previously announced transaction regarding the Stor-Skälsjön wind power project have now been met. Ownership of the shares in the...
Alla villkor uppfyllda för försäljningen av vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön
June 14, 2022 11:40 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 14 juni 2022  De villkor som återstod för att slutföra den tidigare offentliggjorda affären avseende vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön har nu uppfyllts. Köparen MEAG har...