Eolus and Hydro REIN jointly acquires 260 MW fully permitted wind power project in Sweden
June 25, 2021 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, June 25, 2021 Eolus together with Hydro REIN has signed an agreement to acquire the fully permitted wind power project Stor-Skälsjön from Enercon. The project, located in...
Eolus och Hydro REIN förvärvar tillsammans ett fullt tillståndsgivet svenskt vindkraftsprojekt om 260 MW
June 25, 2021 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 25 juni 2021 Eolus har tillsammans med Hydro REIN tecknat avtal om att förvärva det fullt tillståndsgiva vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön från Enercon. Projektet som är lokaliserat i...
Eolus acquires two fully permitted wind power projects in Sweden
June 18, 2021 10:15 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, June 18, 2021 Eolus has signed an agreement to acquire two fully permitted wind power projects in Sweden from RWE. The projects located in SE3 totals about 99 MW and Eolus will...
Eolus förvärvar två fullt tillståndsgivna svenska vindkraftsprojekt
June 18, 2021 10:15 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 18 juni 2021 Eolus har tecknat avtal med RWE om att förvärva två fullt tillståndsgivna svenska vindkraftsprojekt. Projekten som omfattar 99 MW är lokaliserade i SE3 och Eolus kommer...
Resolutions at the Annual General Meeting in Eolus Vind AB on May 19, 2021
May 19, 2021 08:45 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, May 19th, 2021 Eolus Vind AB’s Annual General Meeting 2021 (“AGM”) was held today. In the light of the ongoing corona pandemic and in order to minimize the spread of the disease,...
Beslut vid årsstämman i Eolus Vind AB den 19 maj 2021
May 19, 2021 08:45 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 19 maj 2021 Eolus Vind AB:s årsstämma 2021 avhölls idag onsdagen den 19 maj. Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls...
Wind farm Wind Wall 1 successfully completed and delivered to Cubico
May 18, 2021 16:45 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, May 18th, 2021 Eolus has completed the construction of the repower of wind farm Wind Wall 1 located near Tehachapi, California, USA. All conditions for the completion of the...
Vindpark Wind Wall 1 uppförd och överlämnad till Cubico
May 18, 2021 16:45 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 18 maj 2021 Eolus har färdigställt repoweringprojektet Wind Wall 1 i Tehachapi, Kalifornien i USA. Samtliga villkor i det avtal Eolus träffat med Cubico Sustainable Investments...
Eolus Vind AB interim report January 1 2021 – March 31 2021
May 18, 2021 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, May 18th, 2021 3 Months January 2021 – March 2021 Net sales 241.5 (140.0) MSEK.EBIT -29.4 (-122.2) MSEK. Profit before tax -21.1 (-81.4) MSEK. Net profit -16.8 (-63.8)...
Eolus Vind AB delårsrapport 1 januari 2021 - 31 mars 2021
May 18, 2021 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 18 maj 2021 Verksamhetsårets första kvartal 1 januari 2021 – 31 mars 2021 Nettoomsättningen uppgick till 241,5 (140,0) MSEK.Rörelseresultatet uppgick till -29,4 (-122,2) MSEK....