logo.jpg
Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)
December 17, 2019 03:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 17 december 2019 Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 25 januari 2020 kl. 15.00 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 meter...
logo.jpg
Notice of Annual General Meeting in Eolus Vind AB (publ)
December 17, 2019 03:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, December 17th, 2019 The shareholders of Eolus Vind AB (publ) are hereby invited to attend the Annual General Meeting (“AGM”) to be held at 3 p.m. CET on 25 January 2020 at...
logo.jpg
Vindpark Kråktorpet uppförd och överlämnad till Aquila Capital
November 29, 2019 12:45 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 29 november 2019 Eolus har färdigställt vindpark Kråktorpet i Sundsvalls kommun. Samtliga villkor i det avtal Eolus träffat med Aquila Capital avseende uppförande av vindparken...
logo.jpg
Wind farm Kråktorpet established and handed over to Aquila Capital
November 29, 2019 12:45 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, November 29th, 2019 Eolus has completed wind farm Kråktorpet in Sundsvall municipality, Sweden. All conditions for the completion of the transaction between Eolus and Aquila...
logo.jpg
Eolus makes annual report for the fiscal year September 2018 – August 2019 public
November 29, 2019 03:45 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, November 29th, 2019 Eolus Vind AB (publ) is hereby making the annual report for the fiscal year September 1, 2018 – August 31, 2019 public. The annual report is now available...
logo.jpg
Eolus Vind AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2018 – augusti 2019
November 29, 2019 03:45 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 29 november 2019 Eolus Vind AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2018 – 31 augusti 2019. Årsredovisningen finns nu tillgänglig för nedladdning...
logo.jpg
Eolus Vind AB Year End Report September 1, 2018 – August 31, 2019
October 23, 2019 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, October 23, 2019 3 Months June 2019 – August 2019 Net sales 1 033,7 (1 185,8) MSEK.EBIT 72,0 (179,4) MSEK. Profit before tax 72,6 (167,0) MSEK. Net profit 81,0 (155,7)...
logo.jpg
Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 september 2018 – 31 augusti 2019
October 23, 2019 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 23 oktober 2019 Verksamhetsårets fjärde kvartal 1 juni 2019 – 31 augusti 2019 Nettoomsättningen uppgick till 1 033,7 (1 185,8) MSEK.Rörelseresultatet uppgick till 72,0 (179,4)...
logo.jpg
Vindpark Nylandsbergen färdigställd och överlämnad till Aquila Capital
August 30, 2019 09:15 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 30 augusti 2019 Eolus har färdigställt vindpark Nylandsbergen i Sundsvalls kommun. Samtliga villkor i det avtal Eolus träffat med Aquila Capital avseende försäljning av vindparken...
logo.jpg
Swedish wind farm Nylandsbergen completed and handed over to Aquila Capital
August 30, 2019 09:15 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, August 30th, 2019 Eolus has completed wind farm Nylandsbergen in Sundsvall municipality, Sweden. All conditions for the completion of the transaction between Eolus and Aquila...