Terranet-Primary-Dark.png
Terranet AB uppdaterar marknaden i ett vd-brev, april 2023
April 13, 2023 02:00 ET | Terranet
Bäste aktieägare. Årets första kvartal lider mot sitt slut och på Terranets kontor i Lund och Stuttgart jobbar personalen intensivt med att göra BlincVision redo att demonstreras för potentiella...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet AB shares an update to the market in a CEO letter, April 2023
April 13, 2023 02:00 ET | Terranet
Dear Shareholder. With the first quarter nearing its end, the staff at Terranet’s offices in Lund and Stuttgart are working intensively to get BlincVision ready to demonstrate for potential customers....
Terranet-Primary-Dark.png
Ny laserscanner levererad till Terranet
March 31, 2023 02:28 ET | Terranet
Terranet gav i november Prevas Development AB uppdraget att bygga den första prototypen av BlincVisions laserscannermodul. Prototypen har nu levererats till Terranet och är ett viktigt steg mot en...
Terranet-Primary-Dark.png
New laser scanner delivered to Terranet
March 31, 2023 02:28 ET | Terranet
In November, Terranet commissioned Prevas Development AB to build the first prototype of BlincVision’s laser scanner module. The first prototype has now been delivered to Terranet. This is an...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet stärker sitt affärsutvecklingsnätverk med ledande fordonsexperter
March 23, 2023 03:00 ET | Terranet
Terranet fortsätter att driva kommersialiseringen av produkten BlincVision genom att expandera sitt globala försäljnings- och affärsutvecklingsnätverk med senior advisors inom fordonsindustrin. Syftet...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet expands its business development network with leading automotive experts
March 23, 2023 03:00 ET | Terranet
Terranet is making further progress in its commercialization of BlincVision by expanding its global sales and business development network with senior automotive advisors. This strategic move aims to...
Terranet-Primary-Dark.png
Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO5 B i Terranet AB är idag, den 22 mars 2023
March 22, 2023 03:00 ET | Terranet
Idag, den 22 mars 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO5 B i Terranet AB (”Terranet” eller "Bolaget"). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO5 B pågår...
Terranet-Primary-Dark.png
The last day of trading with the warrants of series TO5 B in Terranet AB is today, March 22, 2023
March 22, 2023 03:00 ET | Terranet
Today, March 22, 2023, is the last day of trading with the warrants of series TO5 B in Terranet AB (“Terranet” or “the Company”). The exercise period for the warrants of series TO5 B runs up until...
Terranet-Primary-Dark.png
Teckningskursen för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 B i Terranet AB har fastställts till 0,44 SEK per B-aktie, nyttjandeperioden inleds idag, den 13 mars
March 13, 2023 03:00 ET | Terranet
I samband med en upphandlad lånefinansiering som genomfördes i syfte att förvärva cirka 11 procent av bolaget Holoride, emitterade Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) i maj 2021 teckningsoptioner...
Terranet-Primary-Dark.png
The subscription price for exercise of warrants of series TO5 B in Terranet AB has been set at SEK 0.44 per share of series B, and the exercise period begins today, March 13
March 13, 2023 03:00 ET | Terranet
In connection with a procured loan financing, that was carried out for the purpose of acquiring approximately 11 percent of the company Holoride in May 2021, Terranet AB ("Terranet" or the "Company")...