All terms met for the sale of the Stor-Skälsjön wind power project
June 14, 2022 11:40 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, June 14, 2022  The remaining terms for closure of the previously announced transaction regarding the Stor-Skälsjön wind power project have now been met. Ownership of the shares in the...
Alla villkor uppfyllda för försäljningen av vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön
June 14, 2022 11:40 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 14 juni 2022  De villkor som återstod för att slutföra den tidigare offentliggjorda affären avseende vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön har nu uppfyllts. Köparen MEAG har...
Eolus and Hydro REIN jointly acquires 260 MW fully permitted wind power project in Sweden
June 25, 2021 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, June 25, 2021 Eolus together with Hydro REIN has signed an agreement to acquire the fully permitted wind power project Stor-Skälsjön from Enercon. The project, located in...
Eolus och Hydro REIN förvärvar tillsammans ett fullt tillståndsgivet svenskt vindkraftsprojekt om 260 MW
June 25, 2021 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 25 juni 2021 Eolus har tillsammans med Hydro REIN tecknat avtal om att förvärva det fullt tillståndsgiva vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön från Enercon. Projektet som är lokaliserat i...
Wind farm Wind Wall 1 successfully completed and delivered to Cubico
May 18, 2021 16:45 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, May 18th, 2021 Eolus has completed the construction of the repower of wind farm Wind Wall 1 located near Tehachapi, California, USA. All conditions for the completion of the...
Vindpark Wind Wall 1 uppförd och överlämnad till Cubico
May 18, 2021 16:45 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 18 maj 2021 Eolus har färdigställt repoweringprojektet Wind Wall 1 i Tehachapi, Kalifornien i USA. Samtliga villkor i det avtal Eolus träffat med Cubico Sustainable Investments...