Aino Health AB (publ
Aino Health AB (publ): Aino Health utökar sitt erbjudande och tecknar samarbetsavtal med Health-techbolaget Zebrain
June 22, 2021 02:33 ET | Aino Health AB (publ)
Aino Health hjälper företag och organisationer att skapa en hälsosam kultur på arbetsplatsen, få engagerade anställda och sänka frånvaron. Företagets SaaS-lösning hjälper organisationerna att ta...
Aino Health AB (publ
Aino Health AB (publ): Aino Health expands its offering and signs partner agreement with the health-tech company Zebrain
June 22, 2021 02:33 ET | Aino Health AB (publ)
Aino Health helps companies and organizations to create a healthy workplace culture, engaged employees, and to reduce sickness-related absences. The company’s SaaS solution helps the organizations to...