Saniona AB: Saniona erhåller tre anslag för forskningsprojekt om totalt 5,3 MSEK

SWEDEN


PRESSMEDDELANDE

5 juli 2016

Saniona, ett ledande bioteknikbolag inom jonkanaler, meddelar att bolaget har erhållit forskningsanslag för tre av sina tidiga projekt inom upptäckt av nya substanser. Det Australiensiska forskningsrådets linkage-projekt samt två av programmen inom Danmarks Innovationsfond har tilldelat Saniona totalt 5,3 MSEK i forskningsanlag för tre forskningsprojekt inom neuropatisk smärta, cancer samt urininkontinens.

- Tidigare under året meddelade vi att Michael J Fox Foundation for Parkinson's Research tilldelat Saniona ett forskningsanslag om upp till 590 700 USD (cirka 5,1 MSEK) för utveckling av Sanionas projekt för Parkinson's sjukdom. Tillsammans med de tre nya anslagen har vi nu erhållit omkring 10,4 MSEK i forskningsanslag under året. Det är av största betydelse för Sanionas långsiktiga affärsstrategi att tidiga projekt för upptäckt av nya substanser kan finansieras med anslag och statliga bidrag, och jag är mycket nöjd över detta erkännande av det arbete som utförs av vårt världsledande team för upptäckt av nya substanser inom jonkanaler, säger Jørgen Drejer, VD för Saniona.

Anslag för cancerforskning om 712 000 DKK (cirka 890 000 SEK) från Danmarks Innovationsfonds doktorandprogram (http://innovationsfonden.dk/en/application/erhvervsphd)

Anslaget för cancerforskning medfinansierar en doktorand under tre års tid i samarbete med cancerforskare från Köpenhamns universitet. Målet med forskningen är att följa upp preliminära data som visar att jonkanals-modulatorer från Sanionas samling med substanser kan förhindra cancercellers tillväxt samt även förstärka effekten av traditionella cancerläkemedel. Utveckling av resistens mot normal kemoterapi är en betydande utmaning för behandling av cancer, och jonkanalers roll inom processen för uppkomst och upprätthållande av läkemedelsresistens är ett outforskat forskningsfält. Initiala resultat från forskningssamarbetet publicerades vid American cancer societys möte i Chicago i juni 2016 (http://meetinglibrary.asco.org/content/170439-176).

Anslag för urininkontinens om 990 000 DKK (cirka 1 240 000 SEK) från Danmarks Innovationsfonds Innobooster-program (http://innovationsfonden.dk/en/investment/innobooster)

Anslaget för forskning inom urininkontinens omfattar en postdok-tjänst under ett års tid. Syftet med projektet är att uppnå proof-of-principle för ett nytt behandlingskoncept som behandlar överaktiv blåsa genom modulering av specifika undertyper av jonkanaler. Irriterad eller överaktiv blåsa kan leda till urininkontinens, en störning av den normala kissfunktionen som utgör en ökande börda för samhället i takt med att befolkningen blir allt äldre. Existerande inkontinensläkemedel är ineffektiva och har ett antal obehagliga sideffekter som leder till att en oacceptabelt hög andel av patienterna avbryter behandlingen.

Anslag för neuropatisk smärta om 525 000 AUD (cirka 3 200 000 SEK) från Australiska forskningsrådets linkage-projekt (http://www.arc.gov.au/linkage-projects)

Anslaget för forskning inom neuropatisk smärta stödjer ett treårigt samarbete mellan Saniona, Sydneys universitet och det australiensiska bioteknikbolaget Synthesis Research. Uppskattningsvis har 7-8% av befolkningen kronisk smärta med neuropatisk koppling och 40-60% av de behandlade patienterna erhåller ingen behandlingseffekt av existerande läkemedel. Detta projekt syftar till att identifiera substanser som kan behandla smärta genom interaktion med specifika undergrupper av GABA-A -receptorer, vilka utgör ett attraktivt och nytt behandlingsmål för utveckling av icke-opioida analgetika. En gemensam forskningsartikel som behandlar farmakologin för delta-receptorer publicerades nyligen av Sydneys Universitet och Sanionas forskare (http://130.14.29.110/pubmed/27178730).

- Cancer, urininkontinens och neuropatisk smärta är alla utbredda och vanliga sjukdomar med otillfredställande behandlingsalternativ vilka ger upphov till en mycket stor och ökande samhällsbörda för länder över hela världen. Dessa projekt kan leda till upptäckt av nya behandlingar och därmed skapa patient- och samhällsnytta samt värde för Sanionas aktieägare, säger Jørgen Drejer, VD för Saniona.

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona, Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Om Saniona

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Upsher-Smith Laboratories Inc., Productos Medix, S.A de S.V och Sanionas Bostonbaserade spinout Ataxion Inc., som är finansierad av Atlas Venture Inc. och Biogen Inc. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq First North Premier och har cirka 4 400 aktieägare. Pareto Securities är Certified Adviser för Saniona. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com.

.

HUG#2025460


Pièces jointes

20160705 - PR - Three grants - SWE.pdf