Saniona-Logo-RGB_Intrado.png
Saniona medverkar vid flera kommande digitala investerarkonferenser
05 janv. 2022 10h45 HE | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 5 januari 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att bolaget kommer att hålla presentationer...
Saniona-Logo-RGB_Intrado.png
Saniona to participate in multiple upcoming virtual investor conferences
05 janv. 2022 10h45 HE | Saniona AB
PRESS RELEASE January 5, 2022 Saniona (OMX: SANION), a clinical-stage biopharmaceutical company focused on rare diseases, today announced that it will present at multiple upcoming virtual investor...
Saniona Initiates Phase 2b Clinical Trial of Tesomet for Prader-Willi Syndrome
28 déc. 2021 11h00 HE | Saniona AB
PRESS RELEASE December 28, 2021 Saniona (OMX: SANION), a clinical-stage biopharmaceutical company focused on rare diseases, today announced the initiation of a Phase 2b clinical trial of Tesomet in...
Saniona inleder klinisk studie i Fas 2b med Tesomet för Prader-Willis syndrom
28 déc. 2021 11h00 HE | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 28 december 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag starten för en klinisk studie i Fas 2b...
Saniona Chairman J. Donald deBethizy and CEO Rami Levin, as well as additional members of the board and management, purchase Saniona shares in the open market
02 déc. 2021 16h45 HE | Saniona AB
PRESS RELEASE December 2, 2021 Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company focused on rare diseases, today announced that the Chairman and the CEO, as well as additional...
Sanionas styrelseordförande J. Donald deBethizy, VD Rami Levin och andra styrelseledamöter och ledande befattningshavare förvärvar aktier i ordinarie börshandel
02 déc. 2021 16h45 HE | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 2 december 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att styrelsens ordförande, VD och andra...
Saniona AB:s valberedning inför årsstämman 2022
25 nov. 2021 02h00 HE | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 25 november 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag valberedningens sammansättning inför...
Saniona AB’s Nomination Committee for the Annual General Meeting 2022
25 nov. 2021 02h00 HE | Saniona AB
PRESS RELEASE November 25, 2021 Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company focused on rare diseases, today announced the composition of the Nomination Committee for the Annual...
Saniona publishes its interim report for the third quarter of 2021
18 nov. 2021 02h00 HE | Saniona AB
PRESS RELEASE November 18, 2021 Three Months Ended September 30, 2021 (2020) Revenue was SEK 2.3 M (2.2 M)Operating loss was SEK -88.2 M (-37.3 M)Net loss was SEK -93.7 M (-48.3 M)Basic loss per...
Saniona publicerar sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2021
18 nov. 2021 02h00 HE | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 18 november 18, 2021 Jul - sep 2021 (jul - sep 2020) Intäkter uppgick till 2,3 MSEK (2,2)Rörelseresultat uppgick till -88,2 MSEK (-37,3)Periodens resultat uppgick till -93,7 MSEK...