Saniona AB:s valberedning inför årsstämman 2022
25 nov. 2021 02h00 HE | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 25 november 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag valberedningens sammansättning inför...
Saniona AB’s Nomination Committee for the Annual General Meeting 2022
25 nov. 2021 02h00 HE | Saniona AB
PRESS RELEASE November 25, 2021 Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company focused on rare diseases, today announced the composition of the Nomination Committee for the Annual...
Saniona publishes its interim report for the third quarter of 2021
18 nov. 2021 02h00 HE | Saniona AB
PRESS RELEASE November 18, 2021 Three Months Ended September 30, 2021 (2020) Revenue was SEK 2.3 M (2.2 M)Operating loss was SEK -88.2 M (-37.3 M)Net loss was SEK -93.7 M (-48.3 M)Basic loss per...
Saniona publicerar sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2021
18 nov. 2021 02h00 HE | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 18 november 18, 2021 Jul - sep 2021 (jul - sep 2020) Intäkter uppgick till 2,3 MSEK (2,2)Rörelseresultat uppgick till -88,2 MSEK (-37,3)Periodens resultat uppgick till -93,7 MSEK...
Saniona inleder klinisk studie i Fas 2b med Tesomet för hypotalamisk fetma
17 nov. 2021 02h00 HE | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 17 november 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag starten för en klinisk studie i Fas 2b...
Saniona Initiates Phase 2b Clinical Trial of Tesomet for Hypothalamic Obesity
17 nov. 2021 02h00 HE | Saniona AB
PRESS RELEASE November 17, 2021 Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company focused on rare diseases, today announced the initiation of a Phase 2b clinical trial of Tesomet in...
Saniona slutför inlämningen till FDA av tillverkningsdata för Tesometkapslar
18 oct. 2021 08h00 HE | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 18 oktober 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att alla uppgifter som det amerikanska...
Saniona completes submission of manufacturing data for Tesomet capsules to U.S. FDA
18 oct. 2021 08h00 HE | Saniona AB
PRESS RELEASE 18 October 2021 Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company focused on rare diseases, today announced that it has completed the submission of all information...
Saniona medverkar vid flera kommande digitala investerarkonferenser
06 oct. 2021 08h00 HE | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 6 oktober 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att bolaget kommer att hålla presentationer...
Saniona to participate in multiple upcoming virtual investor conferences
06 oct. 2021 08h00 HE | Saniona AB
PRESS RELEASE 6 October 2021 Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company focused on rare diseases, today announced that it will present at multiple upcoming virtual investor...