BANIMMO NV HEEFT EEN PRIVATE OBLIGATIE AFGESLOTEN VAN EUR 50 MILJOEN

Bruxelles, BELGIUM


Op heden heeft Banimmo NV een private plaatsing van obligaties afgesloten voor 5 jaar, voor een bedrag van EUR 50 miljoen.
De obligaties, elk met een waarde van EUR 100.000, hebben een coupon van 4,50% per jaar.

De obligaties zullen uitgegeven worden op 2 december 2020 en zullen toegelaten worden voor verhandeling op Euronext Growth Brussels onder ISIN Code BE0002748292.

De netto-opbrengsten van deze obligatie-uitgifte zullen door Banimmo NV aangewend worden voor de financiering van de lopende ontwikkelingsprojecten in Gent en Brussel en de groeistrategie ondersteunen door de verdere ontwikkeling van de huidige portefeuille en toekomstige acquisities. Ze zullen ook bijdragen tot de diversificatie van de financieringsbronnen en de reorganisatie van de bestaande schulden.

KBC Bank NV is opgetreden als sole book runner voor deze plaatsing.

Laurent Calonne, CEO: "Sinds de toetreding van Patronale Life tot het kapitaal en de aanstelling van een nieuw management, heeft Banimmo 3 belangrijke vastgoedprojecten gelanceerd in Gent, Brussel en Louvain-la-Neuve. Deze projecten, waarvan reeds een succesvol werd verkocht, zullen volledig focussen op flexibel, diensten-gedreven en duurzaam vastgoed, volgens de nieuw definieerde missie van Banimmo die de komende weken onthuld zal worden”.

Voor meer informatie, contacteer:

Banimmo SA                 Laurent Calonne                        Werner Van Walle
Bischoffsheimlaan 33      CEO                                          Voorzitter van de Raad van Bestuur
B-1000 Brussels              laurent.calonne@banimmo.be    Werner.VanWalle@patronale-life.be
T +32 2 710 53 11

Dit persbericht is beschikbaar op de website van de vennootschap www.banimmo.be

Over Banimmo
Banimmo positioneert zich als een belangrijke speler voor het omvormen van tertiaire vastgoedactiva alsook voor de bouw van build-to-suit gebouwen die beantwoorden aan de vereisten en strikte criteria van investeerders voor eigen gebruik en huurders.
De huidige vastgoedportefeuille omvat ongeveer 38.459 m² aan ontwikkelde oppervlakten en een reserve van ca. 281.000 m² aan ontwikkelingspotentieel.

BijlagePièces jointes

Banimmo PB_private placement_27 11 2020_NL