Banimmo NV: Halfjaarresultaten 2021
26 août 2021 11h40 HE | Banimmo
Highlights: Voor het eerst in jaren een positief netto resultaat, i.e € 3 miljoenPositieve aanpassing van reële waarde van de vastgoedbeleggingen met € 1,4 miljoen, voornamelijk ingevolge...
Banimmo SA : Résultats semestriels 2021
26 août 2021 11h40 HE | Banimmo
Highlights : Résultat net positif pour la première fois depuis des années, soit € 3 millionsAjustement positif de la juste valeur des immeubles de placement de € 1,4 million, principalement grâce...
Banimmo NV: Bijeenroeping gewone algemene vergadering
09 avr. 2021 02h00 HE | Banimmo
De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders, de obligatiehouders, de bestuurders en de commissaris van de naamloze vennootschap Banimmo te informeren van het houden van de gewone algemene...
Banimmo SA : Convocation à l’assemblée générale ordinaire
09 avr. 2021 02h00 HE | Banimmo
Le conseil d’administration a l’honneur d’informer les actionnaires, les détenteurs d’obligations, les administrateurs et le commissaire de la société anonyme Banimmo que l’assemblée générale...
Banimmo verhuurt ca. 5.000 m2 van Networks Gent voor 9 jaar vast
09 mars 2021 11h40 HE | Banimmo
Banimmo ondertekende vandaag een huurovereenkomst van 9 jaar vast voor 3,5 verdiepingen van het gebouw TWO, onderdeel van het project Networks Gent op The Loop in Gent, dat in de zomer van dit jaar...
Banimmo loue ca. 5.000 m2 de Networks Gent pour 9 ans fixe
09 mars 2021 11h40 HE | Banimmo
Banimmo a signé aujourd’hui un bail de 9 ans pour 3,5 étages de l’immeuble TWO, qui fait partie du projet Networks Gent à The Loop à Gand, et qui sera achevé au cours de l’été de cette année. Le...
Banimmo: Geconsolideerde resultaten 2020
03 mars 2021 11h40 HE | Banimmo
Banimmo bouwt verder aan haar relance: Positief operationeel resultaat van 2,0 M EUR, voor het eerst in jarenAdministratieve kosten zakken met 27%Positieve impact van de waarderingen van de...
Banimmo : Résultats consolidés 2020
03 mars 2021 11h40 HE | Banimmo
Banimmo poursuit sa relance : Résultat opérationnel positif de 2,0 M EUR, pour la première fois depuis des annéesLes frais administratifs diminuent de 27%Impact positif de l’évaluation du...
BANIMMO NV CLOSES A EUR 50 MILLION BOND PRIVATE PLACEMENT
27 nov. 2020 11h51 HE | Banimmo
Today Banimmo NV closed a 5-year private placement of Bonds for an amount of EUR 50 million.The bonds, each with a denomination of EUR 100.000, bear a fixed coupon of 4.50% per annum. The bonds...
BANIMMO NV HEEFT EEN PRIVATE OBLIGATIE AFGESLOTEN VAN EUR 50 MILJOEN
27 nov. 2020 11h51 HE | Banimmo
Op heden heeft Banimmo NV een private plaatsing van obligaties afgesloten voor 5 jaar, voor een bedrag van EUR 50 miljoen.De obligaties, elk met een waarde van EUR 100.000, hebben een coupon van 4,50%...