Banimmo en de groep Argema finaliseerden vandaag de overdracht aan Belfius Insurance van 100% van de aandelen van MC2 Development SA, de vennootschap die eigenaar is van het nieuwe activiteitencentrum van ING in Louvain-la-Neuve
13 janv. 2022 11h47 HE | Banimmo
Banimmo en de groep Argema finaliseerden vandaag de overdracht aan Belfius Insurance van 100% van de aandelen van MC2 Development SA, de vennootschap die eigenaar is van het nieuwe activiteitencentrum...
Banimmo SA et le groupe Argema ont finalisé aujourd'hui la cession à Belfius Insurance de 100% des actions de MC2 Development SA, la société propriétaire du nouveau centre d'affaires ING à Louvain-la-Neuve
13 janv. 2022 11h47 HE | Banimmo
Banimmo et le groupe Argema ont finalisé aujourd'hui la cession à Belfius Insurance de 100% des actions de MC2 Development SA, la société propriétaire du nouveau centre d'affaires ING à...
Banimmo heeft een verkoopovereenkomst getekend met de Belgische Staat voor het gebouw NETWORKS NØR
22 déc. 2021 11h40 HE | Banimmo
Vandaag heeft Banimmo een verkoopovereenkomst getekend met de Belgische Staat, voor rekening van de Regie Der Gebouwen. Onderwerp van de verkoop is het gebouw NETWORKS NØR gelegen op de Koning Albert...
Banimmo a signé une convention de vente avec l’Etat belge pour l’immeuble NETWORKS NØR
22 déc. 2021 11h40 HE | Banimmo
Banimmo a signé aujourd’hui une convention de vente avec l’Etat belge pour le compte de la Régie des Bâtiments. L’objet de la vente est l’immeuble NETWORKS NØR situé boulevard du Roi Albert II dans le...
Banimmo bevestigt in exclusieve onderhandeling te zijn met de Regie der Gebouwen voor de verkoop van NETWORKS NØR
10 déc. 2021 13h00 HE | Banimmo
Recent is in de pers verschenen dat de federale regering een budget heeft laten goedkeuren voor de aankoop door de Regie der Gebouwen van het gebouw NETWORKS NØR in de Noordwijk van Brussel. Banimmo...
Banimmo confirme mener des négociations exclusives avec la Régie des Bâtiments pour la vente de NETWORKS NØR
10 déc. 2021 13h00 HE | Banimmo
Récemment, il est paru dans la presse que le gouvernement fédéral a fait approuver un budget pour l’achat par la Régie des Bâtiments de l’immeuble NETWORKS NØR, dans le quartier Nord de Bruxelles. ...
Banimmo SA : Résultats semestriels 2021
26 août 2021 11h40 HE | Banimmo
Highlights : Résultat net positif pour la première fois depuis des années, soit € 3 millionsAjustement positif de la juste valeur des immeubles de placement de € 1,4 million, principalement grâce...
Banimmo NV: Halfjaarresultaten 2021
26 août 2021 11h40 HE | Banimmo
Highlights: Voor het eerst in jaren een positief netto resultaat, i.e € 3 miljoenPositieve aanpassing van reële waarde van de vastgoedbeleggingen met € 1,4 miljoen, voornamelijk ingevolge...
Banimmo SA : Convocation à l’assemblée générale ordinaire
09 avr. 2021 02h00 HE | Banimmo
Le conseil d’administration a l’honneur d’informer les actionnaires, les détenteurs d’obligations, les administrateurs et le commissaire de la société anonyme Banimmo que l’assemblée générale...
Banimmo NV: Bijeenroeping gewone algemene vergadering
09 avr. 2021 02h00 HE | Banimmo
De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders, de obligatiehouders, de bestuurders en de commissaris van de naamloze vennootschap Banimmo te informeren van het houden van de gewone algemene...