Saniona utser Wendy Dwyer till Chief Business Officer

Glostrup, DENMARK


PRESSMEDDELANDE

15 september 2021

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag rekryteringen av Wendy Dwyer till rollen som Chief Business Officer. Dwyer har över 20 års erfarenhet av affärsutveckling, licensiering och företagstransaktioner. Hon kommer närmast från rollen som Chief Business Officer på Surface Oncology Inc., där hon hade en avgörande roll i en affär värd 815 miljoner USD med en upfront-betalning om 85 miljoner USD för en preklinisk immunoonkologisk tillgång.

Rami Levin, koncernchef och VD på Saniona, kommenterar: ”Sanionas strategi är att självständigt utveckla och kommersialisera våra proprietära molekyler för sällsynta sjukdomar. Detta eftersom vi är övertygade om att det är så vi bäst maximerar värdet på lång sikt. Samtidigt utvärderar vi aktivt olika möjligheter till affärsutveckling som en viktig källa till icke utspädande kapital som kan bidra till att finansiera vår verksamhet. Wendys beprövade kompetens kommer att få en avgörande roll för att säkerställa sådana transaktioner.”

Dwyer tar med sig omfattande erfarenhet av licensiering, samarbetsavtal, företagstransaktioner, strategisk planering och företagsledning till Saniona. Som Chief Business Officer på Surface Oncology har hon, förutom säkrandet av den betydelsefulla affären på 815 miljoner USD, förhandlat fram ett flertal partnerskap av avgörande strategisk signifikans samt ingått i bolagets ledningsgrupp. Dwyer har tidigare varit Chief Business Officer på Portal Instruments Inc., där hon säkrade ett viktigt medicintekniskt partnerskapsavtal med ett stort läkemedelsbolag. Dessförinnan var hon Vice President, Corporate Business Development på Ipsen BioScience Inc., där hon bevakade förvärven av ett antal marknadslanserade produkter och produkter i sen fas som syftade till att utöka bolagets närvaro i USA och Kanada. Dwyer har även erfarenhet från seniora affärsutvecklingspositioner på AstraZeneca plc, Antigenics Inc., Endo Pharmaceuticals Inc. och Indevus Pharmaceuticals Inc. Dwyer tog sin magisterexamen i företagsekonomi vid Lesley University och sin kandidatexamen i psykologi vid Endicott College.

”Saniona har utvecklat en imponerande pipeline med tillgångar, däribland Tesomet och ett antal program baserade på plattformen för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler. Med Sanionas fokus på sällsynta sjukdomar är jag säker på att det finns betydande värden i eventuella utlicensieringar av, eller partnerskap kring, vissa av de tillgångarna. Jag ser fram emot att utveckla strategier för att realisera det värdet”, förklarar Dwyer.

Dwyer kommer att vara baserad i USA. Hon kommer att ingå i Sanionas verkställande ledning och rapporterar till koncernchef och VD Rami Levin.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Trista Morrison, Chief Communications Officer, Saniona. Kontor: + 1 (781) 810-9227. E-post: trista.morrison@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2021 kl. 14:00 CEST.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som fokuserar på att upptäcka, utveckla och kommersialisera innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar där tillgängliga behandlingsalternativ saknas. Bolagets huvudkandidat, Tesomet, undergår just nu kliniska studier i mellanfas på hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom – allvarliga, sällsynta sjukdomar som kännetecknas av kraftig viktuppgång, störd ämnesomsättning och okontrollerbar hunger. Saniona har utvecklat en proprietär plattform för läkemedelsupptäckt som är förankrad i IONBASE™, en databas som omfattar över 130 000 jonkanalsmodulatorer varav över 20 000 är Sanionas proprietära föreningar. Med sin expertis inom jonkanaler avancerar Saniona två helägda jonkanalsmodulatorer, SAN711 och SAN903. SAN711 med möjliga tillämpningar inom behandlingen av sällsynta neuropatiska sjukdomar genomgår klinisk prövning i Fas 1, och SAN 903 avanceras i preklinisk utveckling för sällsynta inflammatoriska, fibrotiska och hematologiska sjukdomar. Under ledning av ett erfaret vetenskapligt och operativt team har Saniona en etablerad forskningsorganisation i Köpenhamnsområdet i Danmark och huvudkontor nära Boston, Massachusetts, USA. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

BilagaPièces jointes

CBO press release 09.15.21 (SWE)