Persbericht Biocartis Group NV: Biocartis bereikt belangrijke commerciële mijlpalen: één miljoenste Idylla™ cartridge verkocht en 2.000ste Idylla™ instrument geplaatst

Mechelen, BELGIUM


PERSBERICHT: 15 juni 2022, 07:00 CEST

Biocartis bereikt belangrijke commerciële mijlpalenéén miljoenste Idylla cartridge verkocht en 2.000ste Idylla™ instrument geplaatst

Mechelen, België, 15 juni 2022 Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag een dubbele mijlpaal aan: de verkoop van zijn één miljoenste commerciële Idylla™ cartridge en de plaatsing van zijn 2.000ste Idylla™ instrument sinds de commerciële lancering. Deze gebeurtenissen betekenen een belangrijke commerciële mijlpaal voor Biocartis, dat sinds 2015 zijn snel, gebruiksvriendelijk en gedecentraliseerd Idylla™ platform voor moleculaire diagnostiek commercialiseert in meer dan 70 landen over de hele wereld.

Biocartis lanceerde zijn eerste commerciële producten, het Idylla™ instrument en de Idylla™ BRAF Mutation Test (CE-IVD) op de Europese markt in september 2014, na het ontvangen van de CE-IVD markering. Vandaag zijn er wereldwijd meer dan 125 publicaties verschenen die de wetenschappelijke validatie en performantie van het Idylla™ platform ondersteunen. Het platform onderscheidt zich door zijn eenvoudige, snelle en uiterst nauwkeurige gedecentraliseerde aanlevering van moleculair diagnostische resultaten die een snelle toegang tot de juiste behandeling mogelijk maakt voor patiënten over de hele wereld.

Met een focus op oncologie dekt de huidige Idylla™ menustrategie van Biocartis het volledige spectrum van kankerzorg - van prognose tot opvolging - door middel van een breed menu van tests op de markt voor melanoom, longkanker en colorectale (darm)kanker die tot doel hebben zorgverleners beter geïnformeerde klinische beslissingen te laten nemen voor hun oncologiepatiënten. Biocartis maakt ook steeds meer gebruik van innovatieve biomarkerinhoud met partners die ernaar streven hun testinhoud wereldwijd uit te rollen op Idylla™. Dankzij de steun van een groeiend netwerk aan partners streeft Biocartis ernaar zijn activiteiten uit te breiden naar borst-, schildklier-, hematologie- en hersenkankers, terwijl het ook zijn aanbod uitbreidt in infectieziekten. Het succes van het platform heeft geleid tot een sterke stijging met 42% van de inkomsten uit oncologiecartridges in Q1 2022 in vergelijking met Q1 2021.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, reageerde:We zijn erg trots op deze mijlpalen en op het hele Biocartis-team dat met toewijding deze transformatieve Idylla™ technologie heeft uitgebouwd tot een platform dat ertoe bijdraagt om patiënten een betere levenskwaliteit te bieden. De 2.000ste instrumentplaatsing bevestigt dat we wereldwijd één van de grootste gedecentraliseerde installed bases hebben in oncologische moleculaire diagnostiek. Sinds 2016 hebben we een sterke commerciële franchise uitgebouwd, en deden we de inkomsten uit instrumentplaatsingen en cartridgeverkoop met ongeveer 44% per jaar doen, en dat terwijl we een positieve impact helpen genereren op het leven van veel patiënten en hun families. De mijlpalen die we vandaag aankondigen toont ons succes in het opbouwen van kritische massa, en dat we klaar zijn om op te schalen."

--- EINDE ---

Meer informatie:
Renate Degrave
Hoofd Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
e-mail        rdegrave@biocartis.com
tel             +32 15 631 729
gsm          +32 471 53 60 64

Over Biocartis

Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx) dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het eigen Idylla™ MDx platform is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een voortdurend uitbreidend testmenu dat tegemoetkomt aan belangrijke onvoldane klinische behoeften, met een focus in oncologie, het snelst groeiende segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, colorectale (darm)kanker en longkanker, alsook tests voor COVID-19, griep, RSV en sepsis. Meer informatie op www.biocartis.com. Volg ons op Twitter: @Biocartis_.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde merknamen in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. De Biocartis en de Idylla™ merknaam en logo zijn gebruikte merknamen die eigendom zijn van Biocartis. Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product.
Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.