Persbericht Biocartis Group NV: Voltooiing van verplichte conversie

Mechelen, BELGIUM


PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
16 december 2022, 17:40 CET

Voltooiing van Verplichte Conversie

Bepalingen met een hoofdletter in deze kennisgeving die niet werden gedefinieerd zullen de betekenis hebben daaraan gegeven in de Voorwaarden van de Obligaties.

Mechelen, België, 16 december 2022 Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of "Biocartis"), een innovatief bedrijf in moleculaire diagnostiek (Euronext Brussel: BCART) kondigt vandaag aan dat, overeenkomstig Voorwaarde 5(m) van de bepalingen en voorwaarden van de 4,00% converteerbare obligaties van de Vennootschap met vervaldatum 2027 (ISIN BE0002651322) (de "Bestaande Converteerbare Obligaties") en Voorwaarde 6(b) van de bepalingen en voorwaarden van de 4,50% nieuwe junior gewaarborgde (second lien) converteerbare obligaties van de Vennootschap met vervaldatum 2026 (ISIN BE6338582206) (de "Nieuwe Converteerbare Obligaties", en tezamen met de Bestaande Converteerbare Obligaties, de "Obligaties") (tezamen, de "Voorwaarden van de Obligaties"), de Verplichte Conversie van 10% van de uitstaande hoofdsom onder dergelijke obligaties is voltooid op 16 december 2022 aan een conversieprijs van EUR 12,8913 per aandeel.

De voltooiing van de Verplichte Conversie is een nieuwe mijlpaal in de alomvattende herkapitalisatietransactie die door de Vennootschap werd aangekondigd op 1 september 2022.

Overeenkomstig de Voorwaarden van de Obligaties zal het niet respecteren van de formaliteiten door de Obligatiehouders van de Verplichte Conversie tegen de relevante deadlines er normaal gezien toe leiden dat de betreffende aandelen uiteindelijk worden verkocht door een Aandelen Vereffeningsagent en dat de opbrengsten (voor zover die er zijn, en na aftrek van o.a. de kosten van dergelijke procedure) evenredig verdeeld worden onder de betreffende Obligatiehouders. In dit verband verzoekt de Vennootschap Obligatiehouders die niet (tijdig) een Verplichte Conversie Conversiebericht hebben ingediend en hierover nog niet eerder contact hadden met de Vennootschap, om contact op te nemen met de Vennootschap.

De Voorwaarden van de Obligaties kunnen worden geraadpleegd, onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke beperkingen, op https://investors.biocartis.com/nl/converteerbare-obligaties.

--- EINDE ---

Meer informatie:
Renate Degrave
Hoofd Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
e-mail    rdegrave@biocartis.com
tel        +32 15 631 729
gsm      +32 471 53 60 64

Over Biocartis

Met zijn revolutionair en gepatenteerd Idylla™ platform wil Biocartis (Euronext Brussels: BCART) gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk maken voor patiënten over de hele wereld door universele toegang tot moleculaire testen, door moleculaire testen bruikbaar, handig, snel en geschikt voor elk labo te maken. Het Idylla™ platform is een volledig geautomatiseerd sample-to-result, real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) gebaseerd systeem ontworpen om in-house toegang te bieden tot accurate moleculaire informatie in een minimum van tijd voor snellere, geïnformeerde behandelingsbeslissingen. Idylla™'s voortdurend uitbreidende menu van moleculaire diagnostische testen richt zich op belangrijke onvervulde klinische behoeften, met een focus op oncologie. Dit is wereldwijd het snelst groeiende segment van de markt voor moleculaire diagnostiek. Vandaag biedt Biocartis tests aan voor melanoom, colorectale kanker, longkanker en leverkanker, alsook voor COVID-19, griep, RSV en sepsis. Ga voor meer informatie naar www.biocartis.com of volg Biocartis op Twitter @Biocartis_ , Facebook of LinkedIn.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde handelsmerken in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. Het Biocartis en Idylla™ handelsmerk en logo zijn gebruikte handelsmerken die eigendom zijn van Biocartis. Raadpleeg de productetikettering voor het toepasselijke beoogde gebruik van elk afzonderlijk Biocartis-product.
Dit persbericht is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enig rechtsgebied waar dit onwettig zou zijn. Personen die dit persbericht lezen, dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige schending van dergelijke beperkingen door enig persoon. Dit persbericht vormt geen aanbieding of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in enig rechtsgebied. Er mogen geen effecten van Biocartis worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission of een vrijstelling van registratie onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Belangrijke informatie

Deze aankondiging is geen prospectus in de zin van Verordening 2017/1129, zoals gewijzigd (samen met alle toepasselijke uitvoeringsmaatregelen in enige Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, de "Prospectusverordening") of de Prospectusverordening zoals deze deel uitmaakt van de binnenlandse wetgeving van het Verenigd Koninkrijk krachtens de UK European Union (Withdrawal) Act 2018 en zoals gewijzigd door The Prospectus (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 (elk zoals gewijzigd) (de "UK Prospectusverordening").

DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT VERBODEN ZOU ZIJN KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

DEZE AANKONDIGING DIENT UITSLUITEND TER ALGEMENE INFORMATIE EN MAAKT GEEN DEEL UIT VAN EEN AANBIEDING TOT VERKOOP OF AANKOOP, NOCH VAN EEN UITNODIGING TOT HET DOEN VAN EEN AANBIEDING TOT VERKOOP OF AANKOOP VAN ENIGE NIEUWE OBLIGATIES, UITSTAANDE OBLIGATIES OF ANDERE EFFECTEN. DE VERSPREIDING VAN DEZE AANKONDIGING EN DE AANBIEDING, VERKOOP EN AANKOOP VAN DE NIEUWE OBLIGATIES, NIEUWE TERMIJNLENINGEN OF DE UITSTAANDE OBLIGATIES BESCHREVEN IN DEZE AANKONDIGING KAN IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN WETTELIJK BEPERKT ZIJN. PERSONEN DIE DEZE AANKONDIGING LEZEN, DIENEN ZICH OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN DERGELIJKE BEPERKINGEN EN DEZE IN ACHT TE NEMEN.

Er zal geen aanbieding, uitnodiging, verkoop of aankoop of ruil van de Bestaande Converteerbare Obligaties of de Nieuwe Converteerbare Obligaties plaatsvinden in enig rechtsgebied waar een dergelijke aanbieding, uitnodiging, verkoop of aankoop onwettig zou zijn vóór registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie krachtens de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "U.S. Securities Act") of de effectenwetgeving van enige staat van de Verenigde Staten, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten tenzij deze effecten zijn geregistreerd onder de U.S. Securities Act, of een vrijstelling van de registratievereisten van de U.S. Securities Act beschikbaar is.

Biocartis heeft geen enkel deel van de aanbieding van de betreffende effecten in de Verenigde Staten geregistreerd, en is niet van plan dit te doen, en is niet van plan een openbare aanbieding van effecten in de Verenigde Staten te doen. Deze mededeling is alleen gericht tot en gericht op personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte (elk een "Lidstaat") en in het Verenigd Koninkrijk die "gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van artikel 2(e) van de Prospectusverordening respectievelijk van de UK Prospectusverordening ("Gekwalificeerde Beleggers"). Deze mededeling wordt enkel verspreid aan en is enkel gericht op (i) personen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden of (ii) professionele beleggers die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de "Order") of (iii) vermogende ondernemingen, en andere personen aan wie deze mededeling rechtmatig kan worden gedaan, die vallen onder artikel 49(2)(a) tot (d) van het Order (al deze personen samen worden "relevante personen" genoemd). De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn alleen beschikbaar voor, en elke uitnodiging, aanbieding of overeenkomst om in te schrijven op, aan te kopen of anderszins te verwerven van dergelijke effecten zal alleen worden aangegaan met relevante personen. Elke persoon die geen relevante persoon is, mag niet handelen naar of vertrouwen op dit document of de inhoud ervan. Deze aankondiging kan niet worden gebruikt als basis voor enige investeringsovereenkomst of -beslissing. Biocartis is niet aansprakelijk indien voornoemde beperkingen door enige persoon niet worden nageleefd.