Persbericht Biocartis Group NV: Voltooiing van alomvattende herkapitalisatie transacties

Mechelen, BELGIUM


PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
16 januari 2023, 17:40 CET

Voltooiing van alomvattende herkapitalisatie transacties

Mechelen, België, 16 januari 2023 Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of "Biocartis"), een innovatief bedrijf in moleculaire diagnostiek (Euronext Brussel: BCART) kondigt met genoegen aan dat de laatste stappen in de eerder aangekondigde alomvattende herkapitalisatietransacties vandaag werden voltooid.

De initiële houders van de 4,50% nieuwe junior gewaarborgde (second lien) converteerbare obligaties van de Vennootschap met vervaldatum 2026 (de "Nieuwe Converteerbare Obligaties") hebben ingeschreven op bijkomende Nieuwe Converteerbare Obligaties voor een totaalbedrag gelijk aan EUR 25.000.200 (dergelijke bijkomende Nieuwe Converteerbare Obligaties, de "Nieuw Geld Obligaties"). Vanaf hun uitgifte tot de volgende interestbetalingsdatum van 15 maart 2023 zullen de Nieuw Geld Obligaties worden verhandeld onder ISIN-nummer BE6340726304. Op 15 maart 2023 zal de ISIN van de Nieuw Geld Obligaties worden samengevoegd met de ISIN van de Nieuwe Converteerbare Obligaties, waardoor zowel de Nieuw Geld Obligaties als de voorheen uitgegeven Nieuwe Converteerbare Obligaties zullen worden verhandeld onder ISIN BE6338582206 en volledig fungibel zullen zijn.

Ingevolge de uitgifte van de Nieuw Geld Obligaties en als onderdeel van de inkoop van obligaties die plaatsvond op 19 oktober 2022 (zoals vermeld in de persberichten van de Vennootschap van 1 september 2022 en 20 oktober 2022), leverden bepaalde houders van de Nieuwe Converteerbare Obligaties van de Vennootschap bijkomende Nieuwe Converteerbare Obligaties voor een hoofdsom gelijk aan EUR 306.000 aan de Vennootschap zonder vergoeding. De aldus geleverde Nieuwe Converteerbare Obligaties werden geannuleerd.

Als gevolg van de voormelde uitgifte van Nieuw Geld Obligaties en annulatie van Nieuwe Converteerbare Obligaties is het totale uitstaande hoofdbedrag van de Nieuwe Converteerbare Obligaties (met inbegrip van de Nieuw Geld Obligaties) gelijk aan EUR 116.764.200.

Bovendien heeft de voltooiing van de uitgifte van de Nieuw Geld Obligaties de Vennootschap in staat gesteld om nog een opname te doen van ongeveer EUR 11 miljoen onder de senior gewaarborgde termijnlening van de Vennootschap ("Converteerbare Termijnleningen") voorzien door bepaalde houders van de Nieuwe Converteerbare Obligaties van de Vennootschap, waardoor de EUR 30 miljoen die in totaal beschikbaar werd gesteld onder de Converteerbare Termijnleningen volledig is opgenomen.

Dit voltooit de alomvattende herkapitalisatie die werd aangekondigd op 1 september 2022 en die de groei van de Vennootschap in de nabije toekomst zal ondersteunen met EUR 66 miljoen aan bruto-opbrengsten.

--- EINDE ---

Meer informatie:
Renate Degrave
Hoofd Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
e-mail     rdegrave@biocartis.com
tel         +32 15 631 729
gsm       +32 471 53 60 64

Over Biocartis

Met zijn revolutionair en gepatenteerd Idylla™ platform wil Biocartis (Euronext Brussels: BCART) gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk maken voor patiënten over de hele wereld door universele toegang tot moleculaire testen, door moleculaire testen bruikbaar, handig, snel en geschikt voor elk labo te maken. Het Idylla™ platform is een volledig geautomatiseerd sample-to-result, real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) gebaseerd systeem ontworpen om in-house toegang te bieden tot accurate moleculaire informatie in een minimum van tijd voor snellere, geïnformeerde behandelingsbeslissingen. Idylla™'s voortdurend uitbreidende menu van moleculaire diagnostische testen richt zich op belangrijke onvervulde klinische behoeften, met een focus op oncologie. Dit is wereldwijd het snelst groeiende segment van de markt voor moleculaire diagnostiek. Vandaag biedt Biocartis tests aan voor melanoom, colorectale kanker, longkanker en leverkanker, alsook voor COVID-19, griep, RSV en sepsis. Ga voor meer informatie naar www.biocartis.com of volg Biocartis op Twitter @Biocartis_ , Facebook of LinkedIn.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde handelsmerken in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. Het Biocartis en Idylla™ handelsmerk en logo zijn gebruikte handelsmerken die eigendom zijn van Biocartis. Raadpleeg de productetikettering voor het toepasselijke beoogde gebruik van elk afzonderlijk Biocartis-product.
Dit persbericht is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enig rechtsgebied waar dit onwettig zou zijn. Personen die dit persbericht lezen, dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige schending van dergelijke beperkingen door enig persoon. Dit persbericht vormt geen aanbieding of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in enig rechtsgebied. Er mogen geen effecten van Biocartis worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission of een vrijstelling van registratie onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Belangrijke informatie

Deze aankondiging is geen prospectus in de zin van Verordening 2017/1129, zoals gewijzigd (samen met alle toepasselijke uitvoeringsmaatregelen in enige Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, de "Prospectusverordening") of de Prospectusverordening zoals deze deel uitmaakt van de binnenlandse wetgeving van het Verenigd Koninkrijk krachtens de UK European Union (Withdrawal) Act 2018 en zoals gewijzigd door The Prospectus (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 (elk zoals gewijzigd) (de "UK Prospectusverordening").

DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT VERBODEN ZOU ZIJN KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

DEZE AANKONDIGING DIENT UITSLUITEND TER ALGEMENE INFORMATIE EN MAAKT GEEN DEEL UIT VAN EEN AANBIEDING TOT VERKOOP OF AANKOOP, NOCH VAN EEN UITNODIGING TOT HET DOEN VAN EEN AANBIEDING TOT VERKOOP OF AANKOOP VAN ENIGE NIEUWE OBLIGATIES, UITSTAANDE OBLIGATIES OF ANDERE EFFECTEN. DE VERSPREIDING VAN DEZE AANKONDIGING EN DE AANBIEDING, VERKOOP EN AANKOOP VAN DE NIEUWE OBLIGATIES, NIEUWE TERMIJNLENINGEN OF DE UITSTAANDE OBLIGATIES BESCHREVEN IN DEZE AANKONDIGING KAN IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN WETTELIJK BEPERKT ZIJN. PERSONEN DIE DEZE AANKONDIGING LEZEN, DIENEN ZICH OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN DERGELIJKE BEPERKINGEN EN DEZE IN ACHT TE NEMEN.

Er zal geen aanbieding, uitnodiging, verkoop of aankoop of ruil van de Nieuwe Converteerbare Obligaties plaatsvinden in enig rechtsgebied waar een dergelijke aanbieding, uitnodiging, verkoop of aankoop onwettig zou zijn vóór registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie krachtens de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "U.S. Securities Act") of de effectenwetgeving van enige staat van de Verenigde Staten, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten tenzij deze effecten zijn geregistreerd onder de U.S. Securities Act, of een vrijstelling van de registratievereisten van de U.S. Securities Act beschikbaar is.

Biocartis heeft geen enkel deel van de aanbieding van de betreffende effecten in de Verenigde Staten geregistreerd, en is niet van plan dit te doen, en is niet van plan een openbare aanbieding van effecten in de Verenigde Staten te doen. Deze mededeling is alleen gericht tot en gericht op personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte (elk een "Lidstaat") en in het Verenigd Koninkrijk die "gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van artikel 2(e) van de Prospectusverordening respectievelijk van de UK Prospectusverordening ("Gekwalificeerde Beleggers"). Deze mededeling wordt enkel verspreid aan en is enkel gericht op (i) personen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden of (ii) professionele beleggers die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de "Order") of (iii) vermogende ondernemingen, en andere personen aan wie deze mededeling rechtmatig kan worden gedaan, die vallen onder artikel 49(2)(a) tot (d) van het Order (al deze personen samen worden "relevante personen" genoemd). De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn alleen beschikbaar voor, en elke uitnodiging, aanbieding of overeenkomst om in te schrijven op, aan te kopen of anderszins te verwerven van dergelijke effecten zal alleen worden aangegaan met relevante personen. Elke persoon die geen relevante persoon is, mag niet handelen naar of vertrouwen op dit document of de inhoud ervan. Deze aankondiging kan niet worden gebruikt als basis voor enige investeringsovereenkomst of -beslissing. Biocartis is niet aansprakelijk indien voornoemde beperkingen door enige persoon niet worden nageleefd.