Kallelse till årsstä
Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag
09 avr. 2024 13h50 HE | Arcoma AB
PRESSRELEASE 2024-04-09 Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag Aktieägarna i Arcoma Aktiebolag, org.nr 556410-8198, kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler på Annavägen 1 i Växjö...
Årsredovisning 2023
Årsredovisning 2023 är nu publicerad
04 avr. 2024 11h15 HE | Arcoma AB
PRESSRELEASE 2024-04-04 Årsredovisning 2023 är nu publicerad Arcoma publicerar idag sin årsredovisning för verksamhetsåret 2023 på bolagets hemsida www.arcoma.se/about-us/investors. Om Arcoma ...
Bokslutskommuniké 20
Bokslutskommuniké 2023 – REKORDSTARKT KVARTAL, NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKAR MED 24%, EBITDA ÖKAR MED 134% (MAR)
29 janv. 2024 07h00 HE | Arcoma AB
PRESSRELEASE Bokslutskommuniké 2023 – REKORDSTARKT KVARTAL, NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKAR MED 24%, EBITDA ÖKAR MED 134% (MAR) FINANSIELLT SAMMANDRAG Fjärde kvartalet Nettoomsättningen för kvartalet...
Arcoma AB tidigarelä
Arcoma AB tidigarelägger publicering av delårsrapport för oktober-december 2023
25 janv. 2024 02h00 HE | Arcoma AB
PRESSRELEASE 2024-01-25 Arcoma AB tidigarelägger publicering av delårsrapport för oktober-december 2023 Arcoma AB har beslutat att tidigarelägga sin rapport avseende fjärde kvartalet till måndag 29...
Arcoma välkomnar ny
Arcoma välkomnar ny ägarstruktur efter Sunstone Life Science Ventures försäljning av aktier
20 déc. 2023 02h30 HE | Arcoma AB
PRESSRELEASE 2023-12-20 Arcoma välkomnar ny ägarstruktur efter Sunstone Life Science Ventures försäljning av aktier Arcoma, en ledande leverantör av digitala röntgensystem meddelar idag att det...
Arcoma byter likvidi
Arcoma byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)
30 nov. 2023 04h40 HE | Arcoma AB
PRESSRELEASE Arcoma byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ) Arcoma meddelar idag att man byter likviditetsgarant och Certified Adviser från Erik Penser...
Valberedning utsedd
Valberedning utsedd inför årsstämma 2024 i Arcoma AB
17 nov. 2023 04h00 HE | Arcoma AB
PRESSRELEASE Valberedning utsedd inför årsstämma 2024 i Arcoma AB I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen inför årsstämman i Arcoma bestå av fyra ledamöter, representerande de tre...
Kvartalsrapport Q3 2
Kvartalsrapport Q3 2023 – Stark tillväxt och lönsamhet – Nettoomsättningen ökar med 24%, EBITDA ökar med 37% (MAR)
26 oct. 2023 02h00 HE | Arcoma AB
PRESSRELEASE Kvartalsrapport Q3 2023 – Stark tillväxt och lönsamhet – Nettoomsättningen ökar med 24%, EBITDA ökar med 37% (MAR) FINANSIELLT SAMMANDRAG Tredje kvartalet Nettoomsättningen för...
Kvartalsrapport Q2 2
Kvartalsrapport Q2 2023 – Fortsatt tillväxt – Omsättningen ökar med 24% (MAR)
17 août 2023 02h00 HE | Arcoma AB
PRESSRELEASE Kvartalsrapport Q2 2023 – Fortsatt tillväxt – Omsättningen ökar med 24% (MAR) FINANSIELLT SAMMANDRAG Andra kvartalet Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 38 243 (30 835)...
Tarik Cengiz utses t
Tarik Cengiz utses till ny Global Sales Director och Jesper Lindroos blir ny COO.
05 juil. 2023 03h30 HE | Arcoma AB
PRESSRELEASE Tarik Cengiz utses till ny Global Sales Director och Jesper Lindroos blir ny COO. Arcomas nuvarande Business Director & Key Account Manager Tarik Cengiz blir ny Global Sales...