JLT: DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2009
07 mai 2009 07h39 HE | JLT Mobile Computers AB
* Omsättningen uppgick till 21,9 MSEK (24,2) * Resultat efter skatt blev -0,6 MSEK (0,2) * Positivt kassaflöde med 2,5 MSEK (-3,5) * Efter ökade marknadsinsatser med 1,3 MSEK minskar ...
JLT Mobile Computers AB Appoints new CEO
14 avr. 2009 05h00 HE | JLT Mobile Computers AB
During 2008 JLT Mobile Computers AB (JLT.ST) took several steps to further strengthen its leadership position in the market for rugged computers. As a continuation of this strategy JLT Mobile...
Ny VD till JLT Mobile Mobile Computers AB
14 avr. 2009 05h00 HE | JLT Mobile Computers AB
Under 2008 påbörjades en strategisk satsning i JLT som bla. innebär ökad fokusering på marknadsföring och försäljning. Som ett led i denna satsning har Per Holmberg, för närvarande marknadsdirektör...
JLT Mobile Computers AB (publ): Bokslutskommuniké 2008
03 févr. 2009 04h00 HE | JLT Mobile Computers AB
* Omsättningen uppgick till 107,1 MSEK (111,8) * Rörelseresultatet uppgick till 3,4 MSEK (10,3) och resultat efter skatt blev 2,4 MSEK (7,6) * Stark uppgång i fjärde kvartalet *...
JLT: Delårsrapport januari - september 2008
04 nov. 2008 04h00 HE | JLT Mobile Computers AB
* Omsättningen uppgick till 73,7 MSEK (86,1) * Resultat efter skatt blev 1,2 MSEK (6,8) * Orderingången uppgick till 77,1 MSEK (78,4) * Ökad orderingång i tredje kvartalet; 25,9 MSEK...
JLT lanserar ny truckdator
21 oct. 2008 06h12 HE | JLT Mobile Computers AB
Den nya truckdatorn JLT 1214 innehåller redan vid leverans funktionalitet som hittills krävt extrakostnader för användarna. Förutom att den innehåller WLAN med dubbla antenner och Bluetooth...
JLT: Delårsrapport januari - juni 2008
08 août 2008 04h13 HE | JLT Mobile Computers AB
* Omsättningen uppgick till 52,7 MSEK (58,7) * Resultat efter skatt blev 0,8 MSEK (4,5) * FTPC godkänd på USA marknaden * Marknadsinvestering för expansion 2009 * Säljbolag UK...
JLT: Rapport från JLT:s årsstämma
09 mai 2008 04h45 HE | JLT Mobile Computers AB
Årsstämman i JLT Mobile Computers AB (publ) den 8 maj 2008 fattade beslut i enlighet med de framlagda förslagen.   Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes således....
JLT: Delårsrapport januari - mars 2008
08 mai 2008 08h00 HE | JLT Mobile Computers AB
    * Stark orderingång om 34,7 MSEK (33,4)   * Omsättningen uppgick till 24,4 MSEK (32,4)   * Resultat efter skatt blev 0,2 MSEK (3,3)   * Orderstock 27,1 MSEK...
JLT Marknadssatsar för expansion
08 mai 2008 07h19 HE | JLT Mobile Computers AB
Med två starka produktområden etablerade på marknader tar JLT ett första steg i att utveckla sin marknadsorganisation. JLT:s marknadsorganisation kommer att successivt byggas ut under 2008 för att...