Saniona AB: Saniona and Upsher-Smith extend research collaboration
24 oct. 2016 04h40 HE | Saniona AB
PRESS RELEASE October 24, 2016 Saniona, a leading biotech company in the field of ion channels, today announces that Saniona and Upsher-Smith, through its wholly owned subsidiary, Proximagen...
Saniona AB: Saniona obtains research milestone from The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research
20 oct. 2016 02h00 HE | Saniona AB
PRESS RELEASE October 20, 2016 Saniona, a leading biotech company in the field of ion channels, today announces that it has reached the first research milestone for identifying new drug...
Saniona AB: Saniona erhåller milstolpsbetalning från Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research
20 oct. 2016 02h00 HE | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 20 oktober 2016 Saniona, ett ledande bioteknikbolag inom jonkanaler, meddelar idag att man har nått den första forskningsmilstolpen för att identifiera nya läkemedelskandidater...
Saniona AB: Saniona skjuter upp listbyte till Nasdaq Stockholm
18 oct. 2016 12h30 HE | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 18 oktober 2016 Saniona, ett ledande bioteknikföretag inom jonkanaler, meddelar idag att bolaget har beslutat att skjuta upp det planerade listbytet från Nasdaq First North...
Saniona AB: Saniona postpones list change to Nasdaq Stockholm
18 oct. 2016 12h30 HE | Saniona AB
PRESS RELEASE October 18, 2016 Saniona, a leading biotech company in the field of ion channels, today announces that the company has decided to postpone the planned change of listing from...
Saniona AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Saniona AB (publ)
13 oct. 2016 05h45 HE | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 13 oktober 2016 Idag, den 13 oktober 2016, hölls extra bolagsstämma i Saniona AB (publ) ("Saniona"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut...
Saniona AB: Report from extraordinary general meeting of Saniona AB (publ)
13 oct. 2016 05h45 HE | Saniona AB
PRESS RELEASE October 13, 2016 Today, October 13, 2016, was held an extraordinary general meeting in Saniona AB (publ) ("Saniona"). The following is a summary of the decisions taken. All...
Saniona AB: Saniona offentliggör informationsbroschyr avseende Initiator Pharma
28 sept. 2016 02h00 HE | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 28 september 2016 Saniona, ett ledande bioteknikbolag inom jonkanaler, offentliggör idag informationsbroschyr avseende förslag till utdelning av Saniona AB:s samtliga aktier i...
Saniona AB: Saniona publishes information brochure regarding Initiator Pharma
28 sept. 2016 02h00 HE | Saniona AB
PRESS RELEASE September 28, 2016 Saniona, a leading biotech company in the field of ion channels, publishes today an information brochure regarding the proposed distribution of Saniona AB's...
Saniona AB: Notice of extraordinary general meeting of Saniona AB (publ)
27 sept. 2016 02h30 HE | Saniona AB
PRESS RELEASE September 27, 2016 The shareholders of Saniona AB (publ), 556962-5345, are hereby convened to the extraordinary general meeting, held at 10.00 am on Thursday October 13, 2016, at...