Telenor tildeler BPA entrepriser for rør og luft på Fornebu

Fornebu, NORWAY


De byggherrestyrte totalentreprisene omfatter det komplette VVS-anlegget for det nye hovedkvarteret. Entreprisene beløper seg til sammen til om lag 215 millioner kroner eks. avgift.

Hovedelementene i de to entreprisene er følgende:Sanitæranlegg, eksklusive bunnledninger og utstyr i prefabrikerte toalettkjerner.

Vannbårent varmeanlegg inklusive snøsmelteanlegg og gulvvarme.

Sprinkleranlegg for alle arealer.

Luftkjøleanlegg

Komplett luftbehandlingsanlegg. Totalt behandlet luftmengde er ca 1.400.000 m3/h.

Sentralstøvsugeranlegg for alle bygg.

Telenors nye hovedkvarter på Fornebu vil samlokalisere virksomheten i Oslo-området og samle 6000 ansatte når bygget står ferdig i 2002. Det nye bygget er på 137.000 kvadratmeter lyse arealer, samt et parkeringsanlegg under bakken med plass til 1.600 biler.

Visjonen for prosjektet er å skape Nordens fremste arbeidsplass for nyskapende virksomhet.