ASPO OSTAA MERKITTÄVÄN HUOLTOASEMIEN LAITETOIMITTAJAN AUTOTANKIN

Helsinki, FINLAND


Aspo Oyj:n tytäryhtiö Aspo Systems Oy on tänään tehnyt esisopi-muksen Skandinaviassa toimivan huoltoasemien laite- ja kunnossa-pitopalvelujen toimittajan Autotankin koko osakekannan ostosta. Aspo-konserniin kuuluvasta Aspo Systemsistä tulee kaupan myötä huoltamoiden maksuautomaatiossa ja kunnossapitopalveluissa Itämeren alueen markkinajohtaja.

Autotank-konsernin liiketoiminta ja asiakaskunta täydentävät Aspo Systemsiä ja vahvistavat sen markkina-asemaa: molemmat valmistavat ja toimittavat huoltamoille maksuautomaatiota ja siihen kuuluvia laitteita sekä tarjoavat laitteiston kunnossapitopalveluja. Autotankin ostaminen laajentaa Aspo Systemsin markkina-alueen kattamaan Suomen ja Baltian maiden lisäksi myös koko Skandinavian alueen, mikä merkitsee yhtiön asiakaskunnan kasvamista ja monipuolistumista.

Yrityskauppa vahvistaa Aspo Systemsin asemaa maksujärjestelmien kehittämisen edelläkävijänä Itämeren alueella. Aspo näkee huolto-asemien maksujärjestelmien automatisoitumisen kiihtyvänä ilmiönä, joka etenee kohti langatonta maksamista. Tämä tuo huoltamoket-juille lähivuosina uusia investointitarpeita ja siten Aspolle uutta markkinapotentiaalia.

Aspo uskoo Aspo Systemsin ja Autotankin tuoteryhmien ja osaamisen yhdistämisen tuovan synergiaetuja tuotekehitykseen, valmistukseen ja markkinointiin.

"Autotankin osto on Aspolle looginen askel huoltamoliiketoiminnan kasvattamiseksi. Autotank-kaupan myötä kilpailuasemamme huoltamo-laitteiden ja -järjestelmien sekä kattavien kunnossapitopalvelujen tarjoajana Itämeren alueella vahvistuu merkittävästi", toteaa Aspo Oyj:n toimitusjohtaja Gustav Nyberg.

Markkina-alueen kasvattaminen ja tuotteiston monipuolistaminen sekä palvelutuotannon tehostaminen on Aspo Systemsille strategi-sesti tärkeää. Miehittämättömien asemien osuus kaikista asemista kasvaa. Maksuautomaatein varustetut huoltamot tarvitsevat toimiak-seen kunnossapitopalveluja, joita huoltamoketjujen omistajat ulkoistavat yhä enemmän. Huoltamoketjut hakevat yhteistyökumppa-nikseen luotettavaa palveluntarjoajaa, jolta ne saavat kustannus-tehokkaita ja maantieteellisesti kattavia kunnossapitopalveluja sekä edistyksellistä maksuautomatiikkaa. Tähän tarpeeseen Aspo vastaa.

Esisopimuksen mukaan Aspo Systems Oy ostaa 100 % Autotank-konsernin emoyhtiön osakekannasta. Autotank-konsernin liikevaihto vuonna 2000 oli 16,4 milj. euroa ja tulos voitollinen. Konsernin palveluksessa on 93 henkilöä ja sen pääkonttori on Tukholmassa.

Aspo Systems -konsernin liikevaihto vuonna 2000 oli 14,2 milj. euroa. Konserni kuuluu teollisuuden logistiikkapalveluihin keskit-
2(2)

tyvään Aspo-konserniin. Aspo palvelee energia-alan ja prosessi-teollisuuden yrityksiä liiketoiminta-alueilla, jotka edellyttävät vahvaa erityisasiantuntemusta ja logistista osaamista. Aspon liikevaihto vuonna 2000 oli 107,5 milj. euroa, josta noin 13 % muodostui Aspo Systems -konsernin liikevaihdosta.


ASPO OyjGustav Nyberg
toimitusjohtaja