VAISALA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Vantaa, FINLAND


Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 14.
maaliskuuta 2002 alkaen klo 17.00 Vaisala Oyj:n pääkonttorissa
Vantaalla, Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n määräämät asiat.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
viimeistään 4. maaliskuuta 2002 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-
osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen,
että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen
21.10.1994. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä
yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden
omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen esitykset
yhtiökokoukselle ovat jäljennöksinä osakkeenomistajien nähtävinä
viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa Vantaalla,
osoitteessa Vanha Nurmijärventie 21 ja niistä lähetetään pyynnöstä
jäljennökset osakkeenomistajille.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään perjantaina 8. maaliskuuta 2002
klo 16.00 mennessä. Ilmoittautuminen voi määräaikaan mennessä tapahtua
joko kirjallisesti osoitteella Vaisala Oyj, Nina Andersin, PL 26,
00421 Helsinki, faxilla numeroon (09) 8949 2206, sähköpostilla
osoitteeseen nina.andersin@vaisala.com tai arkisin klo 9.00 -12.00
puhelimitse numeroon (09) 8949 2201. Valtakirja, jonka nojalla
valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa,
pyydetään  toimittamaan yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.


Vantaalla 14.2.2002

Vaisala Oyj
Hallitus