Indre værdi for Specialforeningen Nykredit Invest er forsinket, jf. vedhæftede
meddelelse.