Årsredovisning för verksamhetsåret 2007/2008

Hässleholm, SWEDEN


Pressmeddelande den 18 december 2008            
Eolus Vind AB - Årsredovisning för verksamhetsåret 2007/2008

Eolus Vind AB (publ) offentliggör härmed sin årsredovisning för verksamhetsåret 
1 september 2007 - 31 augusti 2008. Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm  
lördagen den 31 januari 2009. I anslutning till årsstämman kommer ett      
vindkraftseminarium att anordnas.
                        
Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning via             
http://www.eolusvind.com/Rapporter/Eolus_AR_07_08.pdf              
Och kommer att utsändas till samtliga aktieägare tillsammans med kallelsen till 
årsstämman. Övriga intresserade kan beställa ett tryckt exemplar via telefon  
0451 - 491 50 eller e-post info@eolusvind.com. 
                 
Årsstämman kommer att hållas i Hässleholms Kulturhus lördagen den 31 januari  
2009 kl 15.00. I anslutning till årsstämman kommer ett vindkraftseminarium öppet
för allmänheten att anordnas. Inbjudan till och program för seminariet kommer  
att presenteras på Eolus hemsida www.eolusvind.com i början på januari samt   
annonseras i sydsvensk dagspress. 
                       
Delårsrapport för första kvartalets verksamhet, 1 september - 30 november,   
kommer att offentliggöras på Eolus hemsida fredagen den 30 januari.       
Räkenskapsåret 2007/2008 i sammandrag                      

- Nettoomsättningen ökade med 45 % till 439,9 Mkr (303,8) 
- Resultat efter finansiella poster ökade till 69,9 Mkr (33,5)
- Under räkenskapsåret har Eolus Vind etablerat 26 vindkraftverk (26) med en
total 
effekt på 32,0 MW (29,0) checkbld På balansdagen äger Eolus 22         
vindkraftsanläggningar med en effekt på 20,3 MW och en beräknad årlig produktion
på 46 GWh miljövänlig el. 
- I september 2007 genomfördes två nyemissioner som tillsammans tillförde
bolaget 102,4 Mkr. I mars 2008 genomfördes split av aktien 100:1. 

För ytterligare information kontakta:         
VD, Bengt Simmingsköld, telefon 0451 - 491 51 eller  
vVD, Ekonomichef, Per Witalisson, telefon 0451 - 491 52

Hässleholm den 18 december 2008

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus
projekterar, etablerar och säljer nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar. Sedan  
starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av ca 200 vindkraftverk av de 
ca 1 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för    
närvarande 22 vindkraftverk med en installerad effekt på 20 MW och en beräknad 
årlig produktion på ca 46 GWh miljövänlig el.                  

Eolus har för närvarande drygt 30 anställda. Förutom från huvudkontoret i    
Hässleholm, bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Falkenberg, Falun och 
Motala.                                     

Eolus Vind AB har ca 1 200 aktieägare.

Attachments

081218 pressmeddelande arsredovisning 2007-2008.pdf