Eolus secures financing totaling SEK 1 500 million
July 07, 2022 07:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, July 7, 2022 Eolus has signed credit facilities with Swedbank totaling SEK 1 200 million and increased the credit facilities with Svensk Exportkredit. With these agreements, the...
Eolus säkerställer finansiering om 1 500 MSEK
July 07, 2022 07:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 7 juli 2022 Eolus har tecknat kreditavtal med Swedbank om totalt 1 200 MSEK och utökat kreditavtalet med Svensk Exportkredit. Därmed har bolaget säkerställt finansiering för de...
Eolus and DalaVind expand their partnership regarding the Fageråsen wind farm
July 05, 2022 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, July 5, 2022 Eolus has signed an agreement with DalaVind AB to expand its participating interest in the Fageråsen wind power project to 49%. Together, the companies intend to create a...
Eolus och DalaVind utökar samarbetet kring vindpark Fageråsen
July 05, 2022 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 5 juli 2022 Eolus har tecknat avtal med DalaVind AB om att utöka ägarandelen till 49 procent i vindkraftsprojektet Fageråsen. Tillsammans avser företagen att förverkliga en...
Project Öyfjellet further delayed
June 23, 2022 06:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, June 23, 2022 In the interim report for the first quarter 2022, published on May 18, 2022, Eolus communicated that the 400 MW Norwegian wind project Öyfjellet was...
Projekt Öyfjellet ytterligare försenat
June 23, 2022 06:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 23 juni 2022 I delårsrapporten för första kvartalet 2022, publicerad den 18 maj 2022, kommunicerade Eolus att det norska 400 MW-projektet Öyfjellet planerades överlämnas till...
All terms met for the sale of the Stor-Skälsjön wind power project
June 14, 2022 11:40 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, June 14, 2022  The remaining terms for closure of the previously announced transaction regarding the Stor-Skälsjön wind power project have now been met. Ownership of the shares in the...
Alla villkor uppfyllda för försäljningen av vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön
June 14, 2022 11:40 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 14 juni 2022  De villkor som återstod för att slutföra den tidigare offentliggjorda affären avseende vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön har nu uppfyllts. Köparen MEAG har...
Resolutions at the Annual General Meeting in Eolus Vind AB on May 19, 2022
May 19, 2022 10:15 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, May 19, 2022 Eolus Vind AB’s Annual General Meeting 2022 (“AGM”) was held today, Thursday, May 19. The AGM adopted the presented income statements and balance sheets as well...
Beslut vid årsstämman i Eolus Vind AB den 19 maj 2022
May 19, 2022 10:15 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 19 maj 2022   Eolus Vind AB:s årsstämma 2022 avhölls idag torsdagen den 19 maj. Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar liksom framlagd...