Intensiv byggperiod för Eolus Vind

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm den 5 augusti 2009


Trots allmän lågkonjunktur, valutaförsvagning och turbulens på
finansmarknaderna fortsätter Eolus verksamhet att växa kraftigt. Eolus VD,
Bengt Simmingsköld har en positiv syn på verksamhetens utveckling: 

”Vi är inne i en mycket intensiv period för byggverksamheten, där
etableringarna avlöser varandra. För närvarande har vi 40 vindkraftverk i
etableringsfas med en total effekt på 68 MW. Dessa kommer att färdigställas och
tas i drift inom det närmaste halvåret. Även när det gäller
projekteringsverksamheten, så pågår just nu nyrekrytering av personal till
flera av våra kontor. 

Vi ser fortsatt god efterfrågan på våra nyckelfärdiga anläggningar. Att vi kan
fortsätta att öka etableringstakten i dessa tider med god lönsamhet visar att
våra projekt håller hög kvalitet! 

När våra verk vid Isgrannatorp utanför Kristianstad tas i drift om några
veckor, kommer vi att ha medverkat vid etableringen av 200 vindkraftverk sedan
starten 1990. Under de kommande tre åren räknar vi med att etablera minst 50
verk per år.” 

Nedan visas en sammanställning av projekt som är under byggnation:

Plats    Kommun    Antal  Effekt per   Total
              verk   verk, MW    effekt, MW
Gärdslösa  Borgholm    5    2,0      10,0
Klemedstorp Eslöv      4    2,0       8,0
Tumleberg  Essunga     2    2,0       4,0
Ramdala   Karlskrona   2    2,0       4,0
Säby     Karlskrona   4    0,8       3,2
Isgrannatorp Kristianstad  3    2,0       6,0
Åraslöv   Kristianstad  1    0,8       0,8
Ugglom    Mellerud    2    2,0       4,0
Vettåsen   Sandviken    2    2,0       4,0
Lörby    Sölvesborg   4    0,8       3,2
Hedeberga  Tomelilla    1    0,8       0,8
Äsperöd   Tomelilla    2    2,0       4,0
Påboda    Torsås     2    2,0       4,0
Håkantorp  Vara      2    2,0       4,0
Mörkagården Vara      1    2,0       2,0
Skatofta   Vara      3    2,0       6,0

Totalt           40            68,0Frågor angående detta pressmeddelande besvaras av vice VD Per Witalisson, tel
0451 - 491 52, eller mobil 0702 - 65 16 15. Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av ca 200 vindkraftverk av de ca 1 100 som idag finns i Sverige.
Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 19 vindkraftverk med en
installerad effekt på 18 MW och en beräknad årlig produktion på ca 41 GWh
miljövänlig el. 

Nettoomsättningen för det brutna räkenskapsåret 2007/2008 uppgick till 440 Mkr
med ett resultat efter finansiella poster på 70 Mkr. Enligt prognosen för
räkenskapsåret 2008/2009 beräknas nettoomsättningen att uppgå till ca 725 Mkr
med ett resultat efter finansiella poster på ca 65 Mkr. Eolus arbetar med en
projektportfölj omfattande mer än 1 000 landbaserade vindkraftverk med en
effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa har drygt 150 bygglov och beräknas kunna
uppföras inom den närmaste 3-årsperioden. Marknadsvärdet för ett nyckelfärdigt
2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till ca 35 Mkr. 

Eolus har för närvarande drygt 30 anställda. Förutom från huvudkontoret i
Hässleholm, bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun och
Motala. 

Eolus Vind AB har ca 1 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Attachments

090805 pressmeddelande eolus pagaende etableringar.pdf