Offentliggörande av prospekt avseende företrädesemission i Eolus Vind AB

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm den 17 november 2009


Styrelsen för Eolus Vind AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende
förestående nyemission om cirka 158,5 MSEK med företrädesrätt för befintliga
aktieägare. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på www.eolusvind.com
och på www.penser.se/eolus. 

Prospektet kommer även att distribueras i tryckt form till aktieägarna under
vecka 48. 

I samband med nyemissionen kommer investerarträffar för aktieägare och
allmänhet att hållas på nedanstående platser och tider: 
  Göteborg, måndag den 30 november 2009, Centralhuset, kl 15.00 och 18.00
  Stockholm, tisdag den 1 december 2009, Erik Penser Bankaktiebolags kontor kl
12.00 och 18.00 
  Malmö, onsdag den 2 december 2009, Elite hotel Savoy, kl 15.00 och 18.00

Anmälan till investerarträffarna kan göras på e-post
investerartraff@eolusvind.com eller på telefon 0451 - 491 50. 

Frågor om nyemissionen besvaras av VD Bengt Simmingsköld, tel 0451 - 491 51,
mobil 0708 - 66 83 87 
eller av vice VD Per Witalisson, tel 0451 - 491 52, mobil 0702 - 65 16 15.Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av drygt 200 vindkraftverk av de ca 1 200 som idag finns i
Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 22 vindkraftverk med
en installerad effekt på 23 MW och en beräknad årlig produktion på ca 53 GWh
miljövänlig el. 

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till 731 Mkr med ett
resultat efter finansiella poster på 71 Mkr. Enligt prognosen för
räkenskapsåret 2009/2010 beräknas nettoomsättningen att uppgå till ca 1 400 Mkr
med ett resultat efter finansiella poster på ca 90 Mkr. Eolus arbetar med en
projektportfölj omfattande mer än 1 000 landbaserade vindkraftverk med en
effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 200 verk med en effekt på ca 400
MW kunna etableras inom den närmaste 3-årsperioden. Marknadsvärdet för ett
nyckelfärdigt 2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till ca 35
Mkr. 

Eolus har för närvarande 35 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm,
bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun och Motala. 

Eolus Vind AB har ca 1 700 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Attachments

091117 pressmeddelande emissionsprospekt eolus vind ab.pdf