Eolus och Vestas tecknar avtal om leverans av 17 vindkraftverk

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm den 29 december 2009


Eolus Vind AB och Vestas Northern Europe AB har tecknat avtal om leverans av 17
Vestas V90 2,0 MW vindkraftverk. Ordern avser totalt 34 MW fördelat på 6 olika
projekt i södra Sverige. Leverans kommer att ske successivt under våren och
sommaren 2010. 

Vindkraftverken har navhöjder på mellan 80 och 105 meter. Efter montage och
provdrift avser Eolus att överlåta flertalet av de nyckelfärdiga anläggningarna
till externa kunder. 

“Eolus och Vestas långvariga relation och vårt förtroendefulla samarbete har
möjliggjort affären och vi är mycket glada över att kunna tillkännage vår
största order hittills hos Vestas, säger Bengt Simmingsköld, VD för Eolus
Vind.” 

”Det är med stor glädje vi tillkännager ordern idag och vi är tacksamma över
det förtroende Eolus Vind ännu en gång har visat oss. Eolus Vind har stora
utvecklingsplaner och är en av de viktigaste aktörerna på den svenska
marknaden. Vi ser fram emot ett fortsatt framtida samarbete, säger Krister
Poole Jönsson, Sales Director på Vestas Northern Europe.” 

Eolus Vind AB (publ)


Frågor angående detta pressmeddelande besvaras av vice VD Per Witalisson, tel
0451 - 491 52, mobil 0702 - 651 615. 


Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av drygt 200 vindkraftverk av de ca 1 200 som idag finns i
Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 24 vindkraftverk med
en installerad effekt på 27 MW och en beräknad årlig produktion på ca 64 GWh
miljövänlig el. 

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till 731 Mkr med ett
resultat efter finansiella poster på 71 Mkr. Enligt prognosen för
räkenskapsåret 2009/2010 beräknas nettoomsättningen att uppgå till ca 1 400 Mkr
med ett resultat efter finansiella poster på ca 90 Mkr. Eolus arbetar med en
projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på
2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 200 verk med en effekt på ca 400 MW kunna
etableras inom den närmaste 3-årsperioden. Marknadsvärdet för ett nyckelfärdigt
2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till ca 35 Mkr. 

Eolus har för närvarande 35 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm,
bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun och Motala. 

Eolus Vind AB har ca 1 750 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Attachments

091229 pressmeddelande kontrakt 17 vestas - eolus vind ab.pdf