Eolus Vind AB utser Remium till likviditetsgarant (market maker)

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm den 28 maj 2010


Eolus Vind AB har utsett Remium till Market Maker för sin aktie som handlas på
First North. 

Syftet är att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs i aktien samt att öka
aktiens likviditet. Målsättningen är en lägre transaktionskostnad och minskad
risk för investerare i handeln med aktien. Åtagandet påbörjas den 1 juni 2010. 

Eolus Vind AB har också valt Remium Relations AB's plattform www.introduce.se
som kompletterande verktyg och hjälpmedel för investerare och andra
intressenter att erhålla strukturerad information om bolaget och dess
finansiella ställning. 


Eolus Vind AB (publ)


Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:

Per Witalisson, Vice VD Eolus Vind, telefon 0451-491 52
Louise Grünthal, Försäljningschef Remium, telefon 08-454 32 41

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av drygt 230 vindkraftverk av de ca 1 400 som idag finns i
Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 25 vindkraftverk med
en installerad effekt på 31 MW och en beräknad årlig produktion på ca 73 GWh
miljövänlig el. 

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till 731 Mkr med ett
resultat efter finansiella poster på 71 Mkr. Enligt prognosen för
räkenskapsåret 2009/2010 beräknas nettoomsättningen att uppgå till ca 1 400 Mkr
med ett resultat efter finansiella poster på ca 90 Mkr. Eolus arbetar med en
projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på
2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 200 verk med en effekt på ca 400 MW kunna
etableras under innevarande och efterföljande två räkenskapsår. Marknadsvärdet
för ett nyckelfärdigt 2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till
ca 35 Mkr. 

Eolus har för närvarande 38 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm,
bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun, Motala och
Sundsvall. 

Eolus Vind AB har ca 2 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Attachments

100528 pressmeddelande likviditetsgarant - eolus vind ab.pdf