Eolus Vind AB utser ny VD

Hässleholm, SWEDEN


Styrelsen i Eolus Vind AB (publ) har utsett Gustaf Ekberg till ny verkställande
direktör. 

Gustaf Ekberg kommer att efterträda Bengt Simmingsköld som verkställande
direktör för Eolus Vind AB senast under november 2010. Gustaf är 44 år och
civilingenjör med inriktning på elektroteknik. Han arbetar idag som
verkställande direktör för Trelleborg Protective Products AB, ett dotterbolag
inom Trelleborgkoncernen. Han har också tidigare varit verksam inom
telekombranschen. 

Bengt Simmingskölds mångåriga och betydelsefulla erfarenheter av
vindkraftsbranschen kommer att tillvaratas genom att Bengt under en tid kommer
att fortsätta att arbeta för Eolus med utveckling av särskilda projekt. Bengt
avser även fortsättningsvis att vara en betydande aktieägare i bolaget och
kommer att kvarstå som aktiv styrelseledamot. 


Eolus Vind AB (publ)


Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:
Hans-Göran Stennert, styrelsens ordförande, telefon 0706 - 06 62 62
Per Witalisson, Vice VD, telefon 0702 - 65 16 15

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av drygt 230 vindkraftverk av de ca 1 400 som idag finns i
Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 25 vindkraftverk med
en installerad effekt på 31 MW och en beräknad årlig produktion på ca 73 GWh
miljövänlig el. 

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till 731 Mkr med ett
resultat efter finansiella poster på 71 Mkr. Eolus arbetar med en
projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på
2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 200 verk med en effekt på ca 400 MW kunna
etableras under innevarande och efterföljande två räkenskapsår. Marknadsvärdet
för ett nyckelfärdigt 2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till
ca 35 Mkr. 

Eolus har för närvarande 38 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm,
bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun, Motala och
Sundsvall. 

Eolus Vind AB har ca 2 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Attachments

100712 pressmeddelande ny vd - eolus vind ab.pdf