Förändringar i Eolus Vinds ledningsgrupp

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2011-12-09 12:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Eolus Vind AB genomför förändringar i ledningsgruppen. Från och med idag kommer ledningsgruppen att förstärkas med Karl Olsson, bolagsjurist och Mikael Bengtsson, elnätsansvarig. Johan Martinsson, driftschef, lämnar ledningsgruppen. Från och med den 1 januari 2012 kommer även Bengt Husberg, kvalitets- och miljöchef att ingå i ledningsgruppen.

Johan Martinsson övergår på egen begäran till en tjänst som byggprojektledare för Eolus etableringar av vindkraftsanläggningar i västra Sverige. Efter dagens förändringar består ledningsgruppen av:

Gustaf Ekberg                             Verkställande direktör
Per Witalisson                             Vice verkställande direktör
Karl Olsson                                  Bolagsjurist
Hans-Christian Schulze               Projekteringschef
Mikael Bengtsson                        Elnätsansvarig
Thomas Andersson                     Byggchef
Sven-Arne Blad                           Försäljningschef 

samt från och med den 1 januari 2012 även av Bengt Husberg, Kvalitets- och miljöchef.        

 

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Ekberg, VD, telefon 0705 – 54 00 46

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 330 av de cirka
2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 36 vindkraftverk med en installerad effekt på 46 MW och en beräknad årlig produktion på ca 112 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.
För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 


Attachments