Eolus Vind AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2010 – augusti 2011

Hässleholm, SWEDEN
Eolus Vind AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1
september 2010 – 31 augusti 2011. 

Årsredovisningen finns nu tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida
www.eolusvind.com. Årsredovisningen kommer att distribueras i tryckt form till
samtliga aktieägare senast under vecka 52 tillsammans med kallelse till
årsstämma. Årsredovisningen kan då även beställas direkt från Eolus på e-post:
info@eolusvind.com eller på telefon 0451 – 491 50. 

Årsstämma kommer att h

Attachments