Eolus Vind och EGL Sverige inleder samarbete kring elhandel

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm och Malmö, 2012-05-14 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Eolus Vind AB och EGL Sverige har ingått ett samarbete kring portföljförvaltning och handel för vindkraftproduktion.

EGL Sverige kommer att bistå med rådgivning kring marknaderna för el och elcertifikat, samt fungera som stöd i Eolus riskhantering och prissäkring av koncernens intäkter från elproduktion. Därtill erbjuder EGL Sverige prissäkringsprodukter som ger Eolus bättre möjligheter att balansera risker och möjligheter.

-För Eolus är det avgörande att få tillgång till analyser och bred kunskap kring el- och elcertifikatsmarknaderna. Genom samarbetet med EGL lägger bolaghet grunden för en fortsatt lönsam utveckling. I dialogen med banker och aktieägare är hanteringen av de framtida intäkterna avgörande för att säkerställa finansiering av nya projekt. Därför kan våra kunder också dra nytta av samarbetet med EGL Sverige säger Per Witalisson, vice vd Eolus Vind.

-Det är mycket glädjande att Eolus väljer att samarbeta med EGL Sverige säger Thomas Nilsson, Key Account Manager vid EGL Sverige. Vi upplever att vår erfarenhet av portföljförvaltning och riskhantering är en viktig del i Eolus val av handelspartner. I dagens marknadsläge är riskhanteringen extra viktig.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, Eolus Vind AB, vice vd, tel 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, Eolus Vind AB, kommunikationschef, tel 010-199 88 10
Tomas Sjöberg, EGL Sverige AB, vd, tel 040-10 77 72

 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av mer än 350 av de cirka
2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 35 vindkraftverk med en installerad effekt på 44 MW och en beräknad årlig produktion på ca 107 GWh miljövänlig el.Eolus vind AB har cirka 3 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.
För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Kort om EGL
EGL Sverige, ett dotterbolag till EGL Nordic sedan 2005, bildades 1992 och är en av de ledande aktörerna i Norden kring elhandel med strukturerade produkter och portföljförvaltningstjänster. Bolaget är specialiserat på tjänster och produkter anpassade till vindkraftproducenter, elhandelsbolag och energiintensiva industrier. EGL är helägt av den schweiziska energikoncernen AXPO. EGL har verksamhet inom handel med el, gas och andra energirelaterade produkter. Utöver huvudkontoret, som ligger i Dietikon, Schweiz, har EGL dotterbolag i drygt 20 europeiska länder. www.egl.eu

 


Attachments