Eolus Vind inleder stort projekt i Norge

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2012-06-28 11:12 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Eolus Vind AB har under våren etablerat verksamhet i Norge. Idag presenterades det första stora projektet, Øyfjellet i Vefsn kommun i Nordland fylke. Ett projekt som är i sin inledningsfas där det finns potential för etablering av ett hundratal vindkraftverk.

Då Sverige och Norge sedan årsskiftet har en gemensam marknad för elcertifikat och sedan tidigare har en gemensam elmarknad är nu även Norge en del av Eolus hemmamarknad. Øyfjellet söder om Mo i Rana blir det första stora projektet Eolus börjar arbeta med i Norge.

-Øyfjellet är ett högintressant projekt. Det är ett väldigt bra vindläge och det finns goda avsättningsmöjligheter för elproduktionen säger Gustaf Ekberg, vd för Eolus Vind.

Arrendeavtal har slutits med markägare och nu börjar arbetet med att göra de undersökningar som behövs för att sedan kunna göra vederbörliga ansökningar till myndigheterna. Hur vindkraftparken slutligen utformas och val av vindkraftverk avgör produktionsmöjligheterna men det finns en god potential för en etablering i storleksordningen 100 vindkraftverk.

Presentationen om projektet från pressträffen i Norge finns som bifogad fil.

För ytterligare information kontakta:

Johan Hammarqvist, kommunikationschef, 010-199 88 10

 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 370 av de cirka
2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 35 vindkraftverk med en installerad effekt på 44 MW och en beräknad årlig produktion på ca 107 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 


Attachments