Eolus Vind AB säljer projekt Mullbergs i Jämtland till Skanska och Jämtkraft


Hässleholm, 2012-08-20 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Vid Mullbergs i Rätan i Bergs kommun har Eolus genom dotterbolaget Svenska Vindbolaget AB tillstånd att etablera upp till 31 vindkraftverk med en totalhöjd på 180 meter och en sammanlagd effekt på 80 MW. Eolus har tecknat avtal med Skanska och Jämtkraft om försäljning av det byggklara projektet. Beräknad årsproduktion för den blivande vindkraftsparken överstiger 200 GWh och köparnas totala investering förväntas uppgå till cirka 1,2 miljarder kronor.

-Vi är glada att kunna redovisa en bra affär för Eolus och stolta över att Mullbergs kommer att bli realiserat med två så starka aktörer som Skanska och Jämtkraft som ägare. Projektet skapar sysselsättning i bygden och ger Skanska möjlighet att bli mer än självförsörjande på el till sina fastigheter och byggarbetsplatser i Sverige säger Per Witalisson, tillförordnad VD på Eolus Vind AB.

Ansökan om tillstånd för att etablera parken lämnades in i slutet av september 2010 och redan i juli 2011 vann miljötillståndet laga kraft, varefter detaljprojektering inleddes. Byggnation av bland annat elnätsanslutningar har påbörjats. Eolus kommer att kvarstå i projektet som rådgivare.

-Att processen från inlämnande av tillståndsansökan till byggstart har gått så fort visar på den styrka som Eolus besitter när det gäller projektutveckling kommenterar Hans-Christian Schulze, projekteringschef på Eolus Vind och en av grundarna till Svenska Vindbolaget AB som initialt utvecklade projektet.

Tillträdet till aktierna i projektbolaget är beroende av att ytterligare villkor uppfylls. Resultatet av försäljningen kommer att redovisas i den period som tillträdet sker. Det förväntas ske antingen under augusti eller under första kvartalet kommande räkenskapsår.
 

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, tf VD, telefon 010-199 88 02
Hans-Christian Schulze, projekteringschef, telefon 010-199 88 05
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus

Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 390 av de cirka
2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 36 vindkraftverk med en installerad effekt på 46 MW och en beräknad årlig produktion på ca 112 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 


Attachments