Positiva besked för 70 vindkraftverk med effekt om över 200 MW

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2012-09-06 14:38 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Miljönämnden i Sundsvalls kommun har tillstyrkt två stora vindkraftsprojekt i Sundsvalls kommun som utvecklats av Eolus Vinds dotterbolag Svenska Vindbolaget. Det rör sig om 45 verk i Kråktorpet och 25 verk i Jenåsen med sammanlagd effekt om över 200 MW. Slutligt avgörande fattas av länsstyrelsen i Västernorrland.

De aktuella projekten ligger i områden som Sundsvalls kommun pekat ut som lämpliga för vindkraft. Efter miljönämndens positiva besked kommer ärendet att behandlas i kommunstyrelsen innan länsstyrelsen fattar beslut om parkerna.

-Att miljönämnden i Sundsvall ställer sig positiv till sammanlagt 70 verk i två parker är ett avgörande steg mot en realiserbar anläggning. Eolus har utvecklat en högklassig projektportfölj med parker i olika storlekar där Kråktorpet och Jenåsen skulle innebära viktiga kompletteringar i segmentet stora parker säger Hans-Christian Schulze, vice VD på Eolus.

För ett par veckor sedan fick Eolus via Svenska Vindbolaget bygglov för ytterligare fem vindkraftverk i projekt Orrvinberget strax utanför Sundsvall stad. Projekt Orrvinbergets miljöanmälan godkändes även den på miljönämndens sammanträde vilket gör att alla nödvändiga tillstånd nu är på plats för projektet.

För ytterligare information kontakta:
Hans-Christian Schulze, Vice VD, telefon 010-199 88 05
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10
 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 390 av de cirka
2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 36 vindkraftverk med en installerad effekt på 46 MW och en beräknad årlig produktion på ca 112 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 


Attachments

120906 Pressmeddelande Positiva besked för 70 vindkraftverk med effekt om över 200 MW.pdf