Eolus säljer 14 vindkraftverk till Munich Re

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2013-05-23 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Eolus Vind AB och MEAG har idag träffat avtal om överlåtelse av 14 vindkraftverk (30 MW) och en årlig förväntad produktion på cirka 80 GWh till Munich Re.

Affären avser vindkraftsparkerna Hakarp, Kaptensberget och Åsen som uppförts av Eolus och har tagits i drift under 2012 och 2013.

Transaktionens genomförande är beroende av att ett antal villkor uppfylls före tillträde, vilket beräknas kunna ske i juli. En del av affären är att Eolus ska fortsätta med att sköta drift och förvaltning av vindkraftsparkerna åt MEAG.

-Vi är mycket stolta över det förtroende som MEAG, en av Europas allra största investerare, visar oss när de väljer oss som deras partner när de nu etablerar sig på den nordiska energimarknaden säger Per Witalisson, VD på Eolus Vind AB. Affären är även ett erkännande av vårt arbete med att erbjuda konkurrenskraftiga driftstjänster som är gångbara för såväl våra traditionela kunder som stora finansiella investerare.

Om MEAG:
MEAG hanterar kapitalförvaltning för Munich Re och ERGO. MEAG är representerat i Europa, Asien och Nordamerika och erbjuder även sin omfattande kunskap till institutionella investerare och privatkunder utanför koncernen. MEAG förvaltar för närvarande tillgångar till ett värde av cirka 239 miljarder euro.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 400 av de cirka 2 400 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 62 vindkraftverk med en installerad effekt på 99 MW och en beräknad årlig produktion på ca 251 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

130523 Pressmeddelande Eolus säljer 14 vindkraftverk till Munich Re.pdf