Eolus säljer ett vindkraftverk till Kalmar kommun

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2013-06-11 21:19 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --                                                                                                                                                                                                            Eolus Vind AB och Kalmar kommun har idag undertecknat ett köpeavtal avseende ett nyckelfärdigt vindkraftverk i vindpark Rockneby.

                                                                                                                                                                                                         Affären har föregåtts av en offentlig upphandling där Eolus anbud avseende ett verk av modell Vestas V100 1,8 MW i Rockneby i Kalmar kommun var det ekonomiskt mest fördelaktiga och som bäst svarade mot de uppställda kriterierna. 

Kalmar kommun kommer att tillträda vindkraftverket den 30 juni 2013. 

-Investeringen är en viktig del i Kalmar kommuns miljösatsning. Vi är stolta över att ha kunnat leverera en anläggning där en stor del av den el som Kalmar kommun förbrukar nu kommer att produceras lokalt, säger Per Witalisson, VD för Eolus Vind AB. 

 

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD Eolus Vind AB, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef Eolus Vind AB, telefon 010-199 88 10

   

Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 400 av de cirka 2 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 62 vindkraftverk med en installerad effekt på 99 MW och en beräknad årlig produktion på ca 251 GWh miljövänlig el. 
Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 


Attachments

130611 Pressmeddelande Eolus säljer vindkraftverk till Kalmar kommun.pdf