Eolus har färdigställt projekt Lerkaka åt European Wind Investment A/S

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2013-08-21 10:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Samtliga villkor för det avtal Eolus träffat med European Wind Investment A/S (EWII) avseende etablering av Lerkaka vindkraftpark har uppfyllts och köparen har tillträtt parken.

I december 2012 träffades avtal innebärande att EWII förvärvade två vindkraftprojekt där Eolus skulle ansvara för uppförande av nyckelfärdiga anläggningar med en total effekt om 24 MW. Den första av dessa vindkraftparker, Lerkaka i Borgholms kommun, är nu färdigställd och tagen i drift. Köparen har tillträtt anläggningen. Lerkaka vindkraftpark består av fem Vestas 90 2,0 MW med en beräknad årlig produktion om 24 GWh.

Under hösten 2013 kommer den andra vindkraftparken, Stensåsa i Vetlanda kommun bestående av sju stycken Vestas V90 2,0 MW, att etableras av Eolus för EWII:s räkning.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av drygt 400 av de cirka 2 500 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 43 vindkraftverk med en installerad effekt på 63 MW och en beräknad årlig produktion på ca 156 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

130821 Pressmeddelande Eolus har färdigställt projekt Lerkaka åt European Wind Investment AS.pdf