Eolus säljer ett vindkraftverk till Värmdö kommun

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2013-11-29 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Eolus Vind AB har tecknat avtal om att sälja ett vindkraftverk till Värmdö kommun efter att ha vunnit en offentlig upphandling.

Affären har föregåtts av en offentlig upphandling där Eolus anbud hade det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Vindkraftverket som köpts är planerat att uppföras i vindpark Nötåsen som ligger i Sundsvall kommun. Vindpark Nötåsen omfattar sammanlagt fyra vindkraftverk som Eolus planerar att uppföra under 2014. Genom förvärvet av vindkraftverket så kommer Värmdö kommun att kunna producera 7,6 GWh förnyelsebar el vilket motsvarar hushållsel för cirka 1 500 hushåll.

-Vi är glada över att få förtroendet att leverera ett nyckelfärdigt vindkraftverk till Värmdö kommun och på så sätt aktivt bidra till deras viktiga miljösatsning. Att Eolus vann den offentliga upphandlingen som föregick affären är ett kvitto på att vi ligger i täten när det gäller konkurrenskraftiga erbjudanden till kommuner, säger Per Witalisson, VD för Eolus Vind AB.

Värmdö kommun kommer att tillträda vindkraftverket i september månad nästa år efter avslutad provdrift.

-Genom vår investering som skett med stor politisk enighet får vi bättre kontroll över kommunens energikostnader vilket frigör resurser för skola, vård och omsorg. Därtill är vi med och bidrar till en ökning av den förnybara elproduktionen. Sammantaget är jag mycket tillfreds med investeringen säger Monica Pettersson (M) som är kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD Eolus Vind AB, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef Eolus Vind AB, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 420 av de cirka 2 500 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 43 vindkraftverk med en installerad effekt på 63 MW och en beräknad årlig produktion på ca 154 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

131129 Pressmeddelande Eolus säljer vindkraftverk till Värmdö kommun.pdf