Vindpark Nötåsen fulltecknad

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2014-03-18 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Eolus har vunnit två offentliga upphandlingar rörande köp av vindkraftverk. Kontrakt kommer att tecknas med Hultsfred/Högsby/Mönsterås kommuner avseende ett verk och ett verk kommer att avyttras till Uppsalahem.

De aktuella vindkraftverken kommer att uppföras i vindpark Nötåsen som ligger i Sundsvalls kommun. I och med de kontrakt om försäljning som kommer att tecknas med Hultsfred/Högsby/Mönsterås kommuner samt Uppsalahem är vindpark Nötåsen som består fyra Gamesa G114 2,0 MW fulltecknad.

-Att Eolus haft de vinnande anbuden i offentliga upphandlingar visar att vi kan erbjuda mycket attraktiva vindkraftsanläggningar med god totalekonomi för offentliga investerare säger Per Witalisson, VD för Eolus.

Vindpark Nötåsen är under uppförande och beräknas tas i drift under hösten 2014.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 420 av de cirka 2 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 62 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 152 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

140318 Pressmeddelande Vindpark Nötåsen fulltecknad.pdf