Eolus Vind AB (publ) ansöker om listning på First North Premier

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2014-04-29 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Styrelsen för Eolus Vind har beslutat att ansöka om att bolagets aktier ska tas upp till handel på NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad. Som ett led i processen att förbereda bolaget för en börsintroduktion ansöker Bolaget nu om listning av aktierna på First North Premier.

Bolag anslutna till First North Premier måste tillämpa redovisning enligt IFRS och har striktare krav på informationsgivning än bolag anslutna till First Norths ordinarie segment. Bolaget planerar för att första dag för handel för Eolus Vind AB på First North Premier blir den 5 maj 2014. Eolus aktie handlas som tidigare under kodnamnet EOLU B. Erik Penser Bankaktiebolag fortsätter att agera som Certified Adviser för bolaget.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 430 av de cirka 2 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 62 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 152 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

140429 Pressmeddelande Eolus Vind AB ansöker om listning på First North Premier.pdf