Eolus etablerar sig på den finska vindkraftsmarknaden genom förvärv av två projekt under utveckling

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2014-07-01 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Eolus expansion utomlands fortsätter genom att det finska dotterbolaget Eolus OY startas. Det finska dotterbolaget har som första steg i etableringen i landet förvärvat två vindkraftsprojekt under utveckling från projektutvecklaren Auria Wind OY.

Sedan tidigare bedriver Eolus verksamhet i Norge, Estland och Lettland utöver verksamheten i Sverige där Eolus till dags dato varit med och etablerat över 430 vindkraftverk. Expansionen till Finland som är en mindre mogen marknad än den svenska, är bland annat en följd av det stödsystem för vindkraft som nu finns i landet.
-Genom sin feed in tariff har Finland fått ett stabilt ramverk för utbyggnaden av förnybar elproduktion från vindkraft. Detta lockar investerare som söker långsiktiga investeringar med stabila kassaflöden. För oss som en av de ledande och mest erfarna projektutvecklarna i Sverige och Norden är det naturligt att följa våra kunder säger Per Witalisson, VD för Eolus.

De två vindkraftsprojekt som Eolus OY förvärvat som befinner sig i ansökningsprocess ligger i sydvästra Finland. Projekten Loimaa-Alastaro och Huittinen omfattar tillsammans platser för 15 vindkraftverk med en total installerad effekt om cirka 50 MW.
-Förvärvet ger oss en bra start på en marknad som är intressant och där Eolus långa erfarenhet kan bidra till att erbjuda marknaden attraktiva vindkraftsetableringar kommenterar Per Witalisson.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10 199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10 199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 430 av de cirka 2 700 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 62 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 152 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

140701 Pressmeddelande Eolus in i Finland.pdf