Eolus säljer ett vindkraftverk i Mörkåsen till Varbergsortens Elkraft

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2014-08-25 13:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Eolus har idag tecknat avtal om försäljning av ett vindkraftverk till Varbergsortens Elkraft.

Vindkraftverket är av modellen Vestas V90 2,0 MW och ingår i vindpark Mörkåsen i Nordanstigs kommun. Eolus etablerade parken 2012 och avyttrade då de båda andra verken i parken till Samkraft AB.

Köparen kommer att tillträda vindkraftverket i augusti.

Om Varbergsortens elkraft:
Varbergsortens Elkraft ek. för. äger och ansvarar för elnätet till ca 10 700 kunder i Varbergs kommun och delar av Marks kommun. I koncernen finns förutom elnätverksamhet även elhandel och elkraftproduktion från sol, vind och vatten. Koncernen äger sedan tidigare två vindkraftverk i Ystad och ett i Varberg, två vattenkraftverk i Viskans vattensystem och en solcellsanläggning på kontorsfastigheten i Veddige. Miljöprofilen är viktig för bolaget och alla elhandelskunder erhåller 100 procent förnybar el.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av nästan 450 av de cirka 2 700 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 231 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

140825 Pressmeddelande Eolus säljer ett vindkraftverk i Mörkåsen.pdf