Eolus och Region Skåne undertecknar avtal rörande vindkraftsköp

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2014-09-19 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Eolus offentliggjorde den 4 september att bolaget vunnit Region Skånes upphandling av vindkraftverk. Eolus och Region Skåne har idag undertecknat köpeavtalet med en total ordersumma på 252 miljoner kronor.

Avtalet innebär att Eolus ska etablera och leverera sex nyckelfärdiga vindkraftverk av modell Vestas V126 3,3 MW med en beräknad årsproduktion på 54 GWh till Region Skåne. De sex verken ingår i vindpark Fröreda i Hultsfreds kommun. Överlämnande till Region Skåne kommer att ske under hösten 2015.

Avtal har också tecknats avseende fem års fullständiga drift- och förvaltningstjänster från Eolus.

En film om Eolus och avtalet med Region Skåne finns på följande länk:
http://www.youtube.com/watch?v=JgsiuuW_mx8&feature=youtu.be

 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av nästan 450 av de cirka 2 700 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 77 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 197 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

140919 Pressmeddelande Eolus tecknar kontrakt med Region Skåne.pdf