Eolus har beviljats tillstånd för det stora vindkraftsprojektet Øyfjellet i Norge

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2014-11-13 07:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Eolus har fått tillstånd för sitt hittills största landbaserad vindkraftsprojekt. Projekt Øyfjellet i Norge omfattande 330 MW har beviljats tillstånd av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).

Tillståndet för projekt Øyfjellet utanför Mosjøen i Vefsn kommun i Nordland fylke innebär möjlighet att installera verk med en effekt upp till 330 MW, fördelat på 80-110 vindkraftverk beroende på val av turbiner. På platsen råder mycket goda vindförhållanden och beräknad årsproduktion för fullt utbyggd park beräknas uppgå till omkring 1 TWh.

Øyfjellet är det första projektet Eolus får tillstånd för i Norge sedan bolaget startade verksamhet i landet under 2012 och alltså det största i bolagets historia.
-Att vi fått tillstånd för Øyfjellet är mycket spännande och viktigt för vår verksamhet i Norge. Vindförhållandena på platsen är mycket goda och projektet har ett starkt lokalt stöd säger Eolus VD Per Witalisson.

Projektet startades med hjälp av lokala initiativ via ÖVP AS (Øyfjellet Vindpark AS). Eolus förvärvade projektet genom dotterbolaget Eolus Vind Norge AS sommaren 2012. Tillståndsansökan lämnades till NVE i januari 2014. Tillståndet kommer slutligen att avgöras av Norges Olje- och Energidepartement.

På följande länk går det att se en film om Øyfjellet:
https://www.youtube.com/watch?v=wT2NPB1seME

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD Eolus Vind AB, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10
Gustav Grumert, Daglig leder, Eolus Vind Norge AS, telefon +46 (0)10-199 88 71

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av över nästan 460 av de cirka 2 800 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

141113 Pressmeddelande Eolus har beviljats tillstånd för det stora vindkraftsprojektet Øyfjellet i Norge.pdf