Eolus Vind AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2013 – augusti 2014

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2014-12-05 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Eolus Vind AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2013 – 31 augusti 2014.

Årsredovisningen finns nu tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida www.eolusvind.com. Årsredovisningen kommer att distribueras i tryckt form till samtliga aktieägare senast under vecka 52 tillsammans med kallelse till årsstämma. Årsredovisningen kan då även beställas direkt från Eolus på e-post: info@eolusvind.com eller på telefon 010-199 88 00.

Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 24 januari 2015 klockan 15.30. I anslutning till årsstämman kommer Eolus traditionsenligt att anordna ett vindkraftsseminarium.


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av över 460 av de cirka 2 800 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

141205 Pressmeddelande Eolus offentliggör årsredovisning för 2013-2014.pdf Eolus_årsred_13-14.pdf