Eolus säljer fyra idrifttagna vindkraftverk

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2014-12-09 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Eolus har sålt fyra idrifttagna vindkraftverk med en total effekt om 8,0 MW.

Affären omfattar försäljning av två Vestas V100 verk vid Strömmestad i Mjölby kommun uppförda 2013, samt två Enercon E82 verk vid Klemedstorp i Eslövs kommun uppförda 2010.

Ett treårigt avtal om drift- och administrationstjänster har också tecknats där Eolus kommer att ansvara för förvaltningen av anläggningarna åt kunden som gör sin första affär med Eolus.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av över 460 av de cirka 2 800 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

141209 Pressmeddelande Eolus säljer fyra idrifttagna vindkraftverk.pdf