Eolus säljer tre vindkraftverk till KumBro Vind AB

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2014-12-23 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Eolus har idag tecknat avtal med KumBro Vind AB om försäljning av tre vindkraftverk om 5,4 MW som ska uppföras i vindpark Ullavi i Hallsbergs kommun. Köpeskillingen uppgår till 77 MSEK och parken beräknas vara färdigställd under våren 2016.

I vindpark Ullavi kommer tre Vestas V100 1,8 MW vindkraftverk att uppföras. Affärens genomförande är villkorat av godkännande av kommunfullmäktige i Örebro respektive Kumla kommuner. Beslut i Örebro förväntas tas den 28 januari 2015 och i Kumla den 20 januari 2015.

Köpeskillingen om 77 MSEK kommer att betalas succesivt under parkens uppförande och slutbetalning kommer att ske efter godkänd besiktning. Resultatavräkning sker när parken är överlämnad till kund vilket beräknas vara under våren 2016.

-KumBro Vind AB har mycket högt ställda målsättningar för sin portfölj av vindkraft och vi är glada att få leverera en anläggning som ligger i Närke och därmed har en geografisk närhet till ägarna säger Per Witalisson, VD på Eolus.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 december 2014 kl. 14.30.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av över 460 av de cirka 2 800 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

141223 Pressmeddelande Eolus säljer tre vindkraftverk till KumBro Vind AB.pdf